Wb 1 - Classy.be

advertisement
Samenvatting les 16: De Grieken zijn niet gelijk.
Deze les gaat over :




De Griekse democratie (Athene en Sparta)
De indeling in de maatschappij
Solon, de wetgever
Perikles, de maker van de democratie
De Griekse democratie :








De Spartanen
De Atheners
Een groot idee : democratie
“Bestuur door het volk”
Gewone volk kreeg een stem door democratie
Tegen einde Archaïsch Tijdperk
Het ostracisme (manier van stemmen)
Wetten
De indeling in de maatschappij:




Metoiken (vreemdelingen): zijn vrij
Burgers: zijn vrij
Slaven: zijn niet vrij
Vrouwen hebben geen burger- of stemrechten
Solon:






Solon de wetgever
Toenemende welvaart
Boeren konden schulden niet meer betalen
Gaven hun lichaam als onderpand
Solon schold hun schulden kwijt
Gaf aan de arme Atheners het recht om mee te nemen aan
volksvergaderingen
Perikles:



De staatsman en legeraanvoerder (ca. 495-429 v. Chr.)
Was verantwoordelijk voor de heropbouw van de stad
Introduceerde verrijkende politieke hervormingen
Download