Vrijheid en democratie Geschiedenis van de

advertisement
Vrijheid en democratie
Geschiedenis van de rechtsstaat en
van de parlementaire democratie
Oriëntatie
Rechtsstaat…
Staat waarin de vrijheidsrechten van de
inwoners worden gerespecteerd en de
staatsmacht aan banden wordt gelegd
door wetten  iedereen, burger én
overheid, moet zich aan het Nederlandse
recht houden.
Oriëntatie
Parlementaire democratie…
Politiek stelsel waarin een democratisch
gekozen parlement de hoogste macht
heeft  de burgers kiezen wie het land
regeert.
Rechtsstaat
Vrijheidsrechten: rechten die garanderen dat
mensen vrij zijn van ongewenste bemoeienis
met hun leven door anderen of de staat.
Wat betekent vrij zijn en wie leefde in
vrijheid?
 Athene: burgers, vrouwen, slaven
 Middeleeuwen: edelen, horigen,
lijfeigenen
 Gouden eeuw: burgers, inwoners,
vreemden
Rechtsstaat
Baruch Benedictus de Spinoza
"Niemand kan immers zijn natuurlijk recht of
vermogen om in vrijheid te redeneren en te
oordelen op een ander overdragen of daartoe
worden gedwongen. Een regering die de geesten
poogt te beheersen is daarom gewelddadig.”
Parlementaire democratie
Eind 18e eeuw: ‘vrijheid’ krijgt een nieuwe betekenis
• Individuele vrijheid om je mening te uiten
• Democratie gebaseerd op volkssoevereiniteit
1798 democratische grondwet
1848 onder druk parlement nieuwe
grondwet: vrijheid van drukpers, vereniging
etc.
Was er nu sprake van vrijheid voor iedereen? Kende NL
een parlementaire democratie?
Vrijheid
Geldt dat nu voor iedereen?
https://www.youtube.com/watch?v=YX3t6wW-IJA
Download