Hoofdstuk 2 Rechtsstaat en democratie

advertisement
…..LET OP………….
Deze powerpoint gaat over de Nederland; rechtsstaat en democratie
De powerpoint bevat de basisstof die je moet
kennen om het centraal schriftelijk met succes
te kunnen maken.
Zorg dus dat je ALLES goed kent en door hebt wat er in deze
POWERPOINT staat.
Vergeet niet ook het BOEK te bestuderen/raadplegen.
.
Zonder deze basiskennis is het maken
van inzichtvragen – die veel op het
examen voorkomen – onbegonnen
werk.
VEEL SUCCES
Hoofdstuk 2
Nederland; rechtsstaat en democratie
Rechtsstaat
Een staat waarin de overheid is gebonden aan wettelijke regels die
door het parlement zijn goedgekeurd.
Democratie
Staatvorm waarbij alle burgers invloed hebben op de besluitvorming.
Kenmerken rechtsstaat
 Iedereen is gelijk voor de wet.
 Alle inwoners hebben op dezelfde manier invloed op de
vraag hoe het land moet worden geregeerd.
 Er is een onafhankelijke rechterlijke macht.
 Er is een grondwet die aangeeft hoe burgers en overheid met elkaar moeten omgaan.
Rechten en plichten
 Iedere burger heeft rechten. Het recht geeft aan wat je mag doen. (b.v. vrijheid van
meningsuiting)
 Iedere burger heeft plichten. (b.v. belasting betalen)
Hoofdstuk 2
(In)directe democratie
Directe democratie betekent dat via het
uitbrengen van stemmen door alle
burgers van een land, besluiten worden
genomen (= referendum) In de praktijk
lastig.
Daarom hebben wij een indirecte
democratie. Wij kiezen mensen in b.v. de
gemeenteraad en de Tweede Kamer die
namens ons beslissingen nemen over
allerlei zaken.
Kenmerken parlementaire democratie
 Er is een parlement dat namens het volk beslist.
 Parlement ontstaat door vrije en geheime verkiezingen (= alleen jij beslist waar je op
stemt en niemand kan weten waar jij op stemt als jij dat niet geheim wil houden).
 Er is een onafhankelijke rechterlijke macht.
 Er is een grondwet die aangeeft hoe burgers en overheid met elkaar moeten omgaan
en wat de politici wel en niet mogen.
 De regering moet verantwoording afleggen aan het parlement.
 Er wordt beslist met meerderheid van stemmen.
 Burgers hebben grondrechten.
 Trias-politica is van toepassing
Hoofdstuk 2
Kiesrecht
Burgers van 18 jaar en ouder hebben passief
en actief kiesrecht.
Passief kiesrecht
Het recht om gekozen te mogen worden.
Actief kiesrecht
Het recht om te mogen kiezen.
Trias-politica
Zie powerpoint bij hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards