“Regels en rechten”.

advertisement
…..LET OP………….
Deze powerpoint gaat over de “Regels en
rechten”.
De powerpoint bevat de basisstof die je moet
kennen om het centraal schriftelijk met succes
te kunnen maken.
Zorg dus dat je ALLES goed kent en door hebt wat er in deze
POWERPOINT staat.
Vergeet niet ook het BOEK te bestuderen/raadplegen.
.
Zonder deze basiskennis is het maken
van inzichtvragen – die veel op het
examen voorkomen – onbegonnen
werk.
VEEL SUCCES
Hoofdstuk 1
Regels en rechten
Criminaliteit
Alle vormen van gedrag die volgens de wet strafbaar zijn.
Regels en rechten
Regels en rechten zijn omschreven in wetten

Grondwet
In de grondwet staan de basisregels van onze democratie beschreven.
Onze grondrechten als burgers en de manier waarop onze staat is georganiseerd.

Andere wetten
Andere wetten mogen nooit in strijd zijn met de grondwet.
Voorbeelden: - Wetboek van Strafrecht
- Opiumwet
- Wegenverkeerswet
- Wet economische delicten
Hoofdstuk 1
Regels
Regels veranderen door de tijd heen
 Vroeger was homoseksualiteit strafbaar, nu niet meer.
 Vroeger was het inbreken in iemand anders zijn computer niet
strafbaar. Er bestonden immers geen computers.
 Identificatieplicht is er pas sinds 2005
Regels verschillen per plaats
 In Nederland is het homohuwelijk toegestaan maar in veel landen niet.
 Vuurwapens zijn voor bijna iedereen in Nederland verboden in de VS
is het een grondrecht om een wapen te mogen bezitten.
Hoofdstuk 1
De rechtsstaat
Rechtsstaat
Staat waarin de burgers worden beschermd tegen machtsmisbruik en
willekeur door de overheid.
Nederland is een rechtsstaat want
 De rechten en plichten van de burger liggen vast in de (grond)wet.
 De overheid zorgt voor rechtshandhaving en rechtsbescherming
 Er is een democratisch gekozen parlement
 Er is scheiding van: - wetgevende macht
- uitvoerende macht
- rechterlijke macht
Opmerking: In Nederland is de scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht niet
volledig doorgevoerd. Dit beperkt onze democratische rechten echter niet. Zie ook de
PowerPoint ‘Staat en regering’.

De rechtspraak opereert onafhankelijk van de overheid.
Hoofdstuk 1
Download