Opdracht 25: Je zal het maar hebben

advertisement
Opdracht 25: Je zal het maar hebben!
Doel:
Je bent deskundig op het gebied van spijsverteringsziektes. Het BNN-programma “Je zal
het maar hebben” vraagt je een powerpoint te maken over een specifieke
spijsverteringsziekte. Kijkers in de leeftijd van 14 tot 44 jaar moeten hierin nauwgezet
voorgelicht worden.
Werkvormen: naslagwerken, internet, tekenmateriaal, groepswerk, presenteren.
Tijdsduur: 3/4 SLU
Groepsgrootte: 3 ll’n
Uitwerking:
Kies één van onderstaande ziektes:
» Lipase D deficiëntie (vetvertering)
» Malabsorptie of Ziekte van Crohn of Coeliakie/Glutenintolerantie (opname)
» Vitamine B12 deficiëntie
» Voedselvergiftiging (werking bacterieflora en opname gifstoffen)
» Diarree (opname water dikke darm)
» Lactose intolerantie (koolhydraten vertering)
» Galblaasontsteking (emulgeren)
» Pancreatitis (diverse enzymen)











Bedenk een passende titel voor je powerpoint
Zoek op om welke (voedings/gif)stof of enzym het m.n. gaat bij die handeling.
Hoe is de werking van het spijsverteringsstelsel/organen?
Welke specifieke spijsverteringsenzymen gaan aan de slag bij die handeling? Of wat
doet de bacterieflora in de dikke darm (bij de onderdelen waar opname belangrijk
is)?
Vindt er nog een opname van (voedings/gif)stoffen plaats, hoe?
Waar komen tekorten aan voedingsstoffen of gifstoffen terecht in het lichaam en wat
is het gevolg.
Zorg voor een ordelijke opbouw
Begin op organismeniveau en ga daarna door naar orgaan-, weefsel-, cel- en
molecuulniveau
Maak verbanden inzichtelijk d.m.v. nauwkeurige eigen illustraties/tekeningen.
De teksten kort en krachtig met de nodige concepten, passend bij de illustraties.
Uitwerken op A2 of powerpoint en presenteren (5 min.) aan de klas.
Tijdens de presentaties:
De luisterende leerlingen maken aantekeningen.
Download