De biotinidase deficiëntie

advertisement
De biotinidase deficiëntie
Prevalentie = 1:38000 in Antwerpen; 1:100.000 in de meest gescreende populaties met uitzondering
van Turkije.
Inleiding
Biotinidase is het enzym dat instaat voor de recyclage van de vitamine biotine (B-groep), een
belangrijke factor van de carboxylasen (metabolisme van propionzuur, 3-methylcrotonzuur, pyruvaat
carboxylase (neoglucogenese) en de vetzuursynthese).
Kliniek
De kliniek uit zich vanaf de leeftijd van 6 weken tot 3 maanden ter hoogte van het centrale
zenuwstelsel (hersenen) met therapieresistente epilepsie, doofheid, blindheid, psychomotore
retardatie, neurologische uitvalsverschijnselen, vaak geassocieerd aan failure to thrive (gewichts- en
groeistoornissen) en huidafwijkingen (ernstig eczema) en alopecie (tot volledige haaruitval inclusief
wimpers en wenkbrauwen). Vaak is er ook een chronische candidose. Een levensbedreigend
metabool coma kan op elk ogenblik voorkomen. MRI afwijkingen van de hersenen gelijken op een
Ziekte van Leigh (necrose van de basale ganglia en witte stofletsels).
Diagnose
De biochemische afwijkingen (organische zuren, melkzuur) komen eerst in het lumbaal vocht voor en
slechts laattijdig in de urine (en bloed). De screening op het bloedkaartje is eenvoudig en
doeltreffend (en kost slechts 0,60 EUR). De bevestiging door enzymdiagnostiek wordt uitgevoerd in
serum: er zijn ernstige en partiële deficiënties; in de literatuur zijn zeldzame Km varianten
beschreven. DNA-analyse is mogelijk. Vooral in Turkije zijn er een aantal veel voorkomende mutaties
beschreven.
Behandeling
De behandeling bestaat uit een levenslange suppletie met biotine oraal (10 mg). Vroegtijdig
opgespoorde en behandelde kinderen met dit defect vertonen geen enkel probleem.
Genetica
Biotinidase deficiëntie is autosomaal recessief overerfbaar.
Download