Module oost

advertisement
Module oost-europa
Cimic 2004-2005
BONNEURE – MIDDEN-EUROPA EU TURKIJE
2) Maakt turkije volgens u een reele kans om toe te treden tot de europese club ?
bespreek de voornamste pijnpunten en wijs ook op mogelijke positieve gevolgen van Turkije als lid
van de EU.
Volgens mij maakt Turkije zeker een reële kans om toe te treden tot de europese unie zij het misschien
niet in de nabije toekomst . Gezien het huidige woelige kader rond de europese grondwet (cfr.
Frankrijk en nederland hebben zopas in hun referenda NEE gestemd tegen de nieuwe europese
grondwet )
Aangezien zelfs de oudste kernlidstaten vraagtekens plaatsen bij het hoe en waarom van het europa van
de toekomst , zal er zeker nog veel onderhandeling nodig zijn/
Turkije heeft duidelijk ook voordelen voor Europa . Eens het centrum van het Ottomaanse rijk, ligt
Turkije tussen de continenten Europa en Azië en deze strategische ligging geeft kans op grote invloed
in deze regio , en toegang tot de Zwarte Zee.
De economie groeit jaarlijks met 5 % en het is een seculiere staat met sterke europese invloeden.
Turkije werd een officiele kandidaat in 1999.maar er werd hun verteld dat men sterke voruitgang moest
maken op het gebied van mensenrechten en economische vooruitgang. Sindsdien werd de doodstraf
afgeschaft en werden strengere straffen tegen marteling geïntroduceerd. Er zijn verschillende
veranderingen aangebracht o.a. in het gebied van vrouwenrechten en i.v.m. de koerdische
problematiek.
In december 2004 werd beslist om officiele onderhandelingen met Turkije te openen in oktober 2005.
Deze doorbraak kwam er nadat Turkije ermee had ingestemd om Cyprus te erkennen als een EUlidstaat.
De huidige voorwaarden onder de welkede onderhandelingen zullen starten zijn de volgende
 Turkijemoet een akkoord ondertekenen met alle EU leden, Cyprusincluis
 Dit akkoord moet ondetekend zijn voor de start van deonderhandelingen
 De onderhandelingen zijn “met een open einde”, dus toetreding is geen zekerheid
 Er is geen garantie op volledig lidmaatschap indien niet alle voorwaarden zijn voldaan
 Indien de onerhandelingen mislukken, zal Europa niet zijn rug keren naar Turkije
 Turkije moet de economische en politieke hervormingen voortzetten
 Er kunnen “veiligheidsregels” ingelast worden rond migratie van turkse arbeiders
De voornaamste pijnpunten zijn nog steeds de nodige politieke hervormingen en de mensenrechten. Zo
heeft Turkije bv.nog steeds niet de armeense genocide erkend.
Gezien het huidige politieke klimaat in het Westen na 11-09-2001 en de sceptische kijk naar
islamitische volkeren zal dit waarschijnlijk ook een rol spelen of Turkije bij de club mag of niet.
Positief zou zijn dat Turkije zou kunnen bijdragen aan de diversiteit en kleur van Europa . De ervaring
en inzicht als land met islam als voornaamstegodsdienst kan bijdragen aan het beter begrijpen van deze
problematiek en om de communicatie met andere islamitische landen te verbeteren. Het zou ook de
link met hetmidden-oosten op een positieve manier kunnen herstellen en opbouwen nadat het Westen,
voornamelijk de vs, daar met grove voeten is binnengetreden zonder het noodzakelijke respect te tonen.
Download