imgqh5rws94 - Agroberichten buitenland

advertisement
RVO - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/turkije/markttoegang
Markttoegang: hoe kom ik de Turkse markt op?
Turkije is de 15e economie van de wereld en ook een van de snelst groeiende economiëen.
Met 74 miljoen inwoners vormt het een belangrijke consumentenmarkt. Het ligt strategisch
goed: tussen Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië in. De bevolking is jong,
dynamisch en goed opgeleid.
Istanbul is het economische, financiële en culturele hart van Turkije. Alle grote bedrijven
hebben er een hoofdkantoor. Ook zijn er vestigingen van Nederlandse banken en
verzekeringsmaatschappijen die ondernemers op allerlei manieren op weg kunnen helpen.
Het land is onderdeel van de douane-unie en in onderhandeling om toe te treden tot de EU.
Wie in Turkije zaken wil doen, moet zich daarom goed oriënteren op de feitelijke situatie in
een sector.
Sectoren
Mogelijkheden zijn er in diverse sectoren, zoals:

agro en tuinbouw (groente, fruit, sierteelt, zuivel en pluimvee)

consumentengoederen

milieu (afvalverwerking)

(duurzame) energie

watermanagement

ICT

architectuur (stedelijke ontwikkeling)

creatieve industrie

(duurzaam) bouwen

life sciences & health
Kansen
Turken doen graag zaken met Nederlanders die bekend staan als betrouwbaar en kwalitatief
goede producten en diensten leveren. Het aanbod en de concurrentie zijn groot. Daarom
zijn de prijs- en kwaliteitsverhoudingen heel belangrijk voor een retailer of groothandelaar.
Er zijn ook mogelijkheden op ICT-gebied. Turkije heeft behoefte aan buitenlandse kennis,
nieuwe technieken en investeringen op het gebied van: logistiek, medische apparatuur,
energiebesparing, watermanagement en zaadveredeling.Turkije hoopt de gastheer te zijn
van de Olympische Zomerspelen in 2020.
Springplank
Turkije ligt strategisch gezien op de grens van Europa en Azië. Door deze geografische
ligging is het vanuit het land prima zakendoen met landen in het Midden-Oosten en de
landen rondom de Zwarte Zee. Bedrijven die in Turkije zijn gevestigd of via Turkije naar
deze landen exporteren ondervinden geen of in veel mindere mate hinder van externe
factoren bij het zakendoen.
Exporteren naar Turkije
Wilt u direct of indirect exporteren? Gaat u dit doen via een agent of een distributeur? Een
distributeur heeft als voordeel dat hij de douanezaken en de inklaring regelt. Dat is een spel
waarbij je de juiste mensen moet kennen. Het geven van vergunningen en documenten
door overheidsinstanties verloopt moeizaam. Ook is het belastingstelsel ingewikkeld en er is
een enorme administratiedruk bij import en export. Bovendien spreekt hij de taal en kent de
cultuur. Hij weet hoe de markt werkt en kan voor goede promotie zorgen.
Investeren in Turkije
Turkije is een groot land met een grote afzetmarkt. Nederland is een van de grote
investeerders in Turkije. Het opbouwen van goede contacten met zakelijke relaties is heel
belangrijk om een eigen vestiging op te zetten. Grond is niet duur. Afhankelijk van het
product en het gebied kan u subsidie aanvragen of gebruik maken van belastingvoordelen.
U kunt ook een joint venture opzetten met een Turks bedrijf. Het is belangrijk om te
bepalen waar u zich in Turkije gaat vestigen. Dat is afhankelijk van factoren als doelgroep
en product. Als het om consumentengoederen gaat en u wil een grote doelgroep bereiken,
dan zou Istanbul de beste plaats zijn om te starten.
Meer informatie:

Invest in Turkey
Persoonlijke begeleiding en advies
Heeft u zich al verdiept in bepaalde afzetmarkten? Wilt u betrouwbare informatie? Een
adviseur van Internationaal ondernemen geeft u persoonlijke begeleiding en informatie op
maat.
Download