Wat is democratie

advertisement
Wat is democratie?
We leven niet in een Democratie, we leven in een Particratie. Hoewel dat af en toe wordt
toegegeven door politici blijft men België doorgaans als een 'democratie' beschouwen.
Democratie.nu onderzoekt de gevolgen en evolutie van het particratisch systeem en pleit voor
de invoering van een democratie. In een particratie zoals we dat in België (en de meeste
andere Westerse landen) kennen ligt de beslissingsmacht bij politieke partijen en
belangengroeperingen die sterk met die partijen verweven zijn. Formeel ligt de macht bij een
parlement dat bevolkt wordt door vertegenwoordigers van de verschillende partijen. De
bevolking kan enkel via stembusgangen het aandeel van de verschillende partijen in dat
parlement wijzigen maar daarmee verschuift hoogstens het machtscentrum een beetje binnen
dezelfde politieke elite.
Wat is democratie dan wel? In een democratie ligt de uiteindelijke beslissingsmacht formeel
bij de voltallige bevolking. Dat betekent dat over gelijk welk onderwerp de bevolking
desgewenst rechtstreeks zélf kan beslissen, bijvoorbeeld per Referendum. De meeste wetten
zullen nog steeds in een parlement afgehandeld worden, maar die beslissingen kunnen dan
steeds ongedaan gemaakt worden met een referendum, en de bevolking kan ook zélf
voorstellen indienen.
http://democratie.nu/algemeen/intro/wat_is_democratie.html
Download