Document

advertisement
Deze les gaat over:
• De Griekse democratie
(Athene en Sparta)
• De indeling in de
maatschappij
• De wetgever Solon
• De maker van de democratie
Perikles
*De Spartanen
*De Atheners
*Een groot idee: democratie
*«Bestuur door het volk»
*Gewone volk had inspraak door
democratie
*Tegen einde Archaïsch Tijdperk
*Het ostracisme (stemmen)
*Wetten
• Metoiken (vreemdelingen):
zijn vrij
• Burgers: zijn vrij
• Slaven: zijn niet vrij
• Vrouwen hebben geen
burgerrechten!
• Solon de wetgever
• Toenemende welvaart
• Boeren konden schulden niet meer
betalen
• Gaven lichaam als onderpand
• Solon schold hun schulden weg
• Gaf aan de arme Atheners het recht
om deel te nemen aan
volksvergaderingen
• De staatsman en legeraanvoerder
(ca. 495-429 v.Chr.)
• Was verantwoordelijk voor de
heropbouw van de stad
• Introduceerde verrijkende politieke
hervormingen
Download