Ouders van kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar opgelet! Gezocht

advertisement
Ouders van kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar opgelet!
Gezocht: kinderen die met hun ouders willen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar leren
door middel van beloning bij de Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Psychologie). Wij zoeken
kinderen zonder psychische klachten (GEZONDE kinderen) en kinderen met de diagnose
Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) of Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Doel: Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar verschillen in het
leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) en materiële beloning
(geld of cadeautje).
Deelname: Het kind en de ouder komen twee keer langs in Groningen: één keer voor een intake
(vragenlijst voor de ouder en IQ-test voor het kind) en één keer voor een onderzoek (testjes op de
computer en meting van de hersenactiviteit voor het kind en vragenlijst voor de ouder). De kinderen
verdienen tijdens het onderzoek verschillende beloningen.
Informatie: Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar [email protected] met
vermelding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ZONDER
diagnose, ADHD, ASS).
Download