ADHD - PsyQ

advertisement
ADHD:
- ADHD vaardighedentraining
Binnen deze training wordt psycho-educatie gegeven over ADHD en staat het
verbeteren van planningsvaardigheden centraal, waarbij thema's als prioriteiten
stellen, uitstelgedrag verminderen en administratie aan bod zullen komen.
Daarnaast wordt er gewerkt met cognitieve gedragstherapie om meer inzicht te
geven in de samenhang tussen negatieve gedachten en gevoelens.
- ADHD CGT groep
Deze groep is een vervolg op de ADHD vaardighedentraining. In deze cursus wordt
verder geoefend met het met maken van g-schema’s.
Angst:
-
Paniek en exposure groep
De behandeling bestaat uit psycho-educatie en geleidelijke en gecontroleerde
blootstelling aan angst, ook wel exposure genoemd. In de groep zal geoefend
worden met het opzoeken van angstige situaties en het aangaan van de confrontatie
hiermee.
Depressie:
- Psycho-educatiegroep
Deelnemers krijgen informatie over depressie. Verder is er aandacht voor het
ontstaan en de instandhouding van een depressie, de negatieve spiraal waar iemand
in terecht kan komen en hoe hier weer uit te komen.
Persoonlijkheidsstoornissen:
- Schemagroepen
De kern van deze therapie is dat wanneer aan bepaalde basisbehoeften van een kind
niet wordt voldaan er later, in het volwassen leven, vaak disfunctionele
overtuigingen ontstaan. Deze overtuigingen of schema’s kunnen gaan over het zelf
(bijvoorbeeld ‘ik ben een mislukking’), over anderen (‘anderen zijn niet te
vertrouwen´) of over de wereld (‘er gebeuren voortdurend rampen’). In de
schemagroepen wordt gewerkt aan het leren herkennen van eigen schema’s, het
ombuigen van deze schema’s en het oefenen met nieuw gedrag. Er worden zowel
korte als langdurige schemagroepen aangeboden.
- Psychodynamische groepen
Een ontdekkende groepspsychotherapie waarin geprobeerd wordt terugkerende
problemen, in contact met anderen, te gaan begrijpen en te veranderen. Er wordt
vooral gekeken naar onderliggende conflictproblematiek. Er is geen vaste structuur
in de sessies en deelnemers moeten dit aan kunnen zonder hierdoor ontregeld te
raken. Er zijn verschillende vaste thema’s die aan bod komen in de sessies. Er is een
psychodynamische groep voor vrouwen, een gemengde groep en een groep voor
jongvolwassenen.
- MBT groepen
Bij MBT ligt de focus op het hier-en-nu waarbij gementaliseerd wordt over eigen
gevoelens en behoeften, over die van anderen en over hoe dit de relatie met de
ander beïnvloedt. Er is een groep voor jongvolwassenen en een groep voor
volwassenen.
- Borderline vaardigheden groep
De groep is ontwikkeld voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
waarbij emotie regulatie de focus van behandeling vormt. De groep is gericht op het
aanleren van vaardigheden om met overspoelende emoties en agerend gedrag om
te gaan. Verder is er aandacht voor het aanvoelen en aangeven van eigen grenzen.
Mindfulness heeft een centrale rol in de therapie.
Overig:
- Mindfulnessgroep (bij terugkerende depressie al dan niet in combinatie met andere
klachten). Aandachts- en concentratietraining in het hier en nu. Bij de mindfulness
leer je meer inzicht in jezelf te krijgen en bewuster te worden van gedachten,
gevoelens en lichamelijke sensaties. Doel is om negatieve gedachten, emoties, pijn
en ongemak beter te verdragen en te accepteren.
- Lichaamsgerichte groep
Focus op emoties d.m.v. meer contact krijgen met lichaamssignalen. Doelgroep voor
deze groep zijn mensen, waarbij lichamelijke signalen mogelijk niet goed
geïnterpreteerd worden, of voor hen die erg veel moeite te hebben om bij hun
gevoel te komen.
- Assertiviteitstraining
Deze groep is met name bedoeld voor mensen die zich subassertief opstellen (goed
voor de ander zorgen en niet voor zichzelf). Het doel is bewustwording en
gedragsverandering.
Bekijk alle groepsbehandelingen bij PsyQ *
*Niet alle groepsbehandelingen worden op elke vestiging aangeboden. Vraag er naar
bij uw behandelaar
Download