presentatie_14-10_adhd

advertisement
Aafke van der Hoop
• Orthopedagoog-generalist
• Cognitief gedrags therapeut
• EMDR pratitioner
Wat is leuk aan ADHD?
• Energiek, creatief, dynamisch, sportief,
vlugge spelletjes zijn een sterke kant,
open, spontaan, bedenken snel
oplossingen, levenslustig, gezellig, niet
lang boos, goed in crisissituaties,
goed in het nemen van beslissingen
Wat is ADHD niet?
•
•
•
•
•
•
Het is geen excuus
Geen modeverschijnsel
Geen mythe
Niet het gevolg van slecht ouderschap
Het is niet te genezen
Het is geen term voor onvolwassen gedrag
Wat is het wel?
• Neurobiologische stoornis
• Erfelijk
• Comorbiditeit: motorische problemen,
depressie en angst, leerproblemen
Cijfers Barkley
• Nieuw Zeeland:
• Duitsland:
• Nederland:
2-7 %
4-6%
1-3%
• Gemiddeld over de wereld:
5 % van de leerplichtige kinderen
• Meer jongens dan meisjes
Wanneer spreken wij van ADHD?
Stoornis in de controle over
•
•
•
•
•
Concentratie
Geheugen
Plannen
Afmaken van taken
Zelfbeheersing
Stoornis
• Wisselend mbt symptomen
• Combinatie van psychoeducatie,
cognitieve gedragstherapie en medicatie.
Differentiaal diagnoses ADHD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PDD-NOS
Depressieve stoornis
Specifieke leerstoornissen
Tic’s en GTS
Hechtingsstoornis
PTSS
Gedrag passend bij de leeftijd
Intelligentieprofiel
Contextueel
Andere problemen:
• Enuresis nocturna en encopresis
• slaapproblemen
Neurobiologische ontwikkelingsstoornis
• DSM V: aandachtsdeficientie/hyperactiviteitsstoornis
• Onoplettendheid
• Hyperactief en impulsief
• Gradaties: licht, matig, ernstig
• Symptomen voor 12e jaar aanwezig
Diagnostiek als huisarts?
Screening:
• Hoe gaat het thuis?
• Hoe gaat het op school?
• Hoe gaat het met vriendjes/vriendinnetjes?
Diagnostiek
• Neuropsychologische onderzoek:
•
•
•
•
•
Intelligentieprofiel
Geheugen- en aandachtstaken
Executieve functies
Zelfbeeld
Omgeving
Diagnose :
• Een sterke/zwakte analyse maken
• Zelfbeeld is vaak: ‘ik deug niet’
Wat heeft een kind nodig?
• Ouders die principes hanteren
• Ouders die leiding geven
• Ouders die naast elkaar staan
ADHD verandert tijdens de
ontwikkeling van het kind
• Kleuters:
• 57% van de kleuters wordt door ouders
als onoplettend en hyperactief gezien.
• Meestal verbetering na enkele maanden
• De mate waarin symptomen voorkomen
en hoelang ze aanhouden bepaalt of er
sprake is van een chronisch beeld
ADHD verandert tijdens de
ontwikkeling van het kind
• Basisschoolleerling vanaf groep 3
• Er wordt meer van hen verwacht!
• Afstemmingsproblemen kunnen ontstaan.
• Children are growing into the deficit!
ADHD verandert tijdens de
ontwikkeling van het kind
• Bij de puber kan ADHD een turbofactor zijn voor
het krijgen van andere problemen.
• Strijd in het losmaakproces
• Drugs, alcohol, delinquent gedrag, seks
• Oorzaak: overschatten van eigen kunnen en
onderschatten van gevaar.
• Zelfbeeld: vaak negatief!
Wie bekommert zich om een kind
met ADHD?
Download