Heen en weer op het pad tussen genen en hersenfunctioneren bij

advertisement
Avond-symposium “ADHD van 0-100 jaar. Nieuwe ontwikkelingen gedurende
de levensloop”
Datum
: 26 januari 2017
Naam spreker
: Gigi van de Loo-Neus, kinder- & jeugdpsychiater
Titel
: ADHD diagnostiek bij jonge kinderen
Abstract
:
Voorzichtigheid is altijd geboden bij het vaststellen van ADHD, maar zeker als het
onderzochte kind jonger dan zes jaar is. Veel andere problemen en stoornissen
kunnen symptomen geven die zouden kunnen passen bij ADHD. Daarnaast zijn vele
ADHD-kenmerken bij kleuters nog passend bij de leeftijd. Aandachtsfuncties zijn op
deze leeftijd nog niet uitgerijpt. Langdurig met iets bezig zijn of stilzitten is nog niet
goed mogelijk. Toch is het mogelijk om ook in deze leeftijdsgroep ADHD vast te
stellen en te behandelen en te begeleiden. De diagnostiek moet zorgvuldig
uitgevoerd worden en voorbehouden zijn aan een specialist met ruime ervaring met
deze doelgroep.
Het doel is het Informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de
diagnostiek bij kinderen jonger dan 6 jaar en de behandeling die passend is bij deze
doelgroep.
Gigi van de Loo-Neus is kinder- en jeugdpsychiater, als manager behandelzaken
betrokken bij de zorglijn ADHD en ASS van Karakter UC te Nijmegen en Arnhem.
Daarnaast is zij als expert betrokken bij het landelijk kenniscentrum. Als
afgevaardigde van de NVvP werkt zij als expert mee aan de aanpassing van de
multidisciplinaire richtlijn ADHD en de ontwikkeling van de zorgstandaard ADHD.
1
Download