Brief voor ouders

advertisement
Beste ouders/verzorgers,
U krijgt deze brief omdat uw zoon of dochter deel gaat nemen aan groepsgerichte bijeenkomsten
over ADHD. In deze bijeenkomsten wordt gewerkt via de ‘Kijk mij…’ methode.
Deze methode bestaat uit werkbladen die, gekoppeld aan een (voor)leesboek, in gaan op sociale
vaardigheden en omgaan met overeenkomsten en verschillen, specifiek op het gebied van ADHD.
De begeleider van de bijeenkomsten zal een gesprek met u plannen om de reden van aanmelding en
de hulpvraag van u en uw kind verder te bespreken.
Voor meer informatie over de methode kunt u kijken op www.graviant.nl of www.i-pe.nl.
Met vriendelijke groet,
Melanie Strijbosch en Ruby Pothoven
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards