Document

advertisement
Lerend netwerk
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Welkom
Kennismaking met elkaar
Vragen en verwachtingen
Gespreksregels
Thema bepalen
Evaluatie
Afsluiter
Kennismaking
Verwachtingen
Collegiaal leren voor ons
• Doel: van elkaar leren
• Neveneffect: ‘kleine ontmoeten’, gesteund weten
• Vertrekpunt: ieders eigen praktijk
• Terugkoppelen: naar eigen praktijk
Collegiaal leren
Een vorm van collegiaal leren
• waar een vaste groep onthaalouders
• rond een zelfgekozen thema
• meerdere bijeenkomsten samenkomt,
• om op basis van uitwisseling van ervaringen
• en reflectie hierop
• aan professionele ontwikkeling te werken
Lerende netwerken
•Principes:
- Waarderend: sterktes staan centraal (positieve ervaringen / interesses)
- Doelgericht (eigen thema – ontwikkelingsgericht)
- Reflectief en praktijkgericht (open en actieve opstelling)
- Participatief en interactief (wederzijds aantrekkelijk - engagement - zelfgestuurd)
- Transparant
Een lerend netwerk praktisch
•
•
•
•
•
Duur en frequentie
Aantal deelnemers
Vaste groep
Reflectie achteraf
Uitwisseling, actieve deelname, sfeer: methodieken
Gespreksregels
Thema bepalen
Praktische afspraken
• Praktische afspraken
• Evaluatie
• Verslag
• Volgende bijeenkomsten
www.gezinsopvanginfo.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards