FORMULEREN VAN EEN MISSIE adhv 10 vragen

advertisement
Beleidsplanningsproces: FASE 2: formuleren van een missie adhv 10 vragen
WERKBLAD FORMULEREN VAN EEN MISSIE adhv 10 vragen
Een goede missie geeft een antwoord op 10 vragen:
1.
Wie is organisatie XX?
2.
Wat wil XX?
3.
Wat doet XX?
4.
Welke waarden inspireren XX?
5.
Op welke domeinen is XX actief?
6.
Voor wie is XX er?
7.
Wie zijn de medewerkers van XX?
8.
Hoe werkt XX?
9.
Wat zijn de externe relaties van XX?
10.
Hoe ziet XX haar toekomst?
Wie is de organisatie?
Waartoe bestaat de organisatie? Wat is haar bestaansreden? In welke behoeften voorziet ze bij wie? Wat zou er
zonder de organisatie verloren zijn?
Wat wil de organisatie?
Wat willen we realiseren? Wat is onze opdracht vanuit de overheid? welk probleem willen we oplossen? Aan
welke nood willen we tegemoet komen? Wie wordt met die problemen/noden geconfronteerd? Wat willen we
verbeterd, veranderd zien?
Wat doe de organisatie?
Op welke manier trachten we dit te realiseren? Wat is onze belangrijkste dienstverlening? Wat zijn onze
belangrijkste activiteiten?
Welke waarden inspireren de organisatie?
Van waaruit doen we wat we doen? Op welke veronderstellingen, overtuigingen of principes steunen we hierbij?
Op welke domeinen is de organisatie actief?
Over welke domeinen gaat het
Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent tel.: +32 9 243 12 90 fax: +32 9 243 12 99 [email protected] www.vlaamsesportfederatie.be
1/2
Beleidsplanningsproces: FASE 2: formuleren van een missie adhv 10 vragen
Voor wie is de organisatie?
Dit is een aanduiding van de doelgroep tot wie de organisatie zich richt.
Wie zijn de medewerkers van de organisatie?
Het is interessant dat de buitenwereld weet wie de medewerkers van de organisatie zijn: een volkshogeschool zal
hoofdzakelijk met beroepskrachten en freelance medewerkers werken; een jeugdvereniging werkt met een kleine
kern van beroepskrachten en een grote schare van vrijwilligers. En jouw sportfederatie?
Hoe werkt de organisatie?
Hier legt de organisatie heel beknopt uit hoe ze te werk gaat, volgens welke methodiek, welke instrumenten. Bv.
publicaties, voordrachten, projecten, cursussen, competities, amateursport,… enz.
Wat zijn de externe relaties van de organisatie?
Wil de organisatie haar doelstellingen alleen realiseren of wil zij deze realiseren door samenwerking met
partners? Wie zijn deze belangrijkste partners?
Hoe ziet de organisatie haar toekomst?
Wat zijn de grote ambities van de organisatie? Waar wil zij in de toekomst naar toe?
WAT MAAKT ONS ANDERS DAN DE ANDEREN?
Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent tel.: +32 9 243 12 90 fax: +32 9 243 12 99 [email protected] www.vlaamsesportfederatie.be
2/2
Download