Hebreeën 9:2-7

advertisement
Dromen
Visie, missie en kernwaarden
Hebreeën 11:3
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld
door het woord Gods tot stand gebracht is,
zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het
waarneembare.
 Zichtbare ontstaat uit het onzichtbare
 Wat je ziet is ooit door iemand bedacht
 Hij schiep ons naar zijn beeld en gelijkenis;
God had eerst een beeld van ons…
Zwangere werkelijkheid
Spreuken 23:7
For as a man thinks in his heart so is he …
Het proces van ‘worden’ in schepping:
 Er gebeurt iets in je als je het ziet
 Als je het ziet ga je er over spreken
 Als je er veel over spreekt, ga je je zo gedragen
 Gen.30: gespikkeld en gestreept vee
Wilden en dromen
Spreuken 29:18
Als visioenen (openbaring) ontbreken,
verwildert het volk,
Visie (droom) & kernwaarden (wie ben ik?)
 Kernwaarden zijn de profeten van bestemming
 Bestemming = welke versie van jou wil je worden?
 Perversie = een rotte versie van mijn bestemming.
Visie en missie
 WIE ben ik = kernwaarden
 (W)DAAROM doe ik = missie / doel
 WAT doe ik = visie of droom (hoe ziet ‘t er uit)
 HOE doe ik het = plannen
 WANNEER doe ik het = doelen (met datum)
Hoe groter de missie, hoe belangrijker de visie
 Als ik het zie worden offers dragelijk / logisch
Dromen zijn bedrog?
You see the things that are and ask why,
I see things that are not and ask why not
Jij ziet de dingen die er zijn en vraagt waarom, ik zie dingen die er niet
zijn en vraag me af waarom niet?
G.B. Shaw
A man without a vision is a man without a future.
A man without a future will always return to his past.
Een mens zonder vision is een mens zonder toekomst, een mens zonder
toekomst keert altijd terug naar zijn verleden.
P.K. Bernard
THEMA: Oog in oog met God
Jes. 60:1 1
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en
de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.
Num. 6:25-26
de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en
zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht over u en
geve u vrede.
Wie bepaalt jouw (kern) waarde?
Jouw kernwaarde (-igheid)
 Je hebt genade gevonden bij God
 Zijn gezicht licht over je op
 Van daaruit een missie: stralen
Gij zijt het licht der wereld…
Laat (zo) uw licht schijnen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in
de hemelen is, verheerlijken.
Mat.5:14-16
TWEEDE PARADIGMA
JIJ BENT BELANGRIJK
Wie bepaalt jouw (kern) waarde?
Spreuken 23:7
For as a man thinks in his heart so is he …
Hoe denk je in je hart over jezelf
Hoe kijkt God naar jou
Verheerlijking op de berg:
 Dit is mijn zoon, luister naar Hem
 Niet naar Mozes (zonde) of profeten (oordeel)
Download