Mutas vzw is een unieke intermutualistische organisatie die

advertisement
1
2
3
4
1
Totstandkoming missie 1
De wordclouds
1
Missie van Mutas
3
Kernbegrippen uit de missie van Mutas 3
Totstandkoming missie
De missie van Mutas kwam tot stand in 2016 in samenwerking met de directie en
alle medewerkers van de organisatie.
Aanvankelijk maakten we drie wordclouds op basis van de antwoorden van de
Mutas-medewerkers op drie vragen:
1 Wat zijn volgens jullie de voornaamste kwaliteiten van een Mutasmedewerker?
2 Wat maakt werken bij Mutas waardevol?
3 Wat vind je fijn aan werken bij Mutas?
Vervolgens werd een missie-werkgroep opgericht met medewerkers uit
verschillende afdelingen van Mutas.
De werkgroep gebruikte de wordclouds om de missie en de kernbegrippen
verder uit te werken. Het parcours dat we aflegden en het resultaat vind je
hieronder.
2
De wordclouds
Wat zijn volgens jullie de voornaamste kwaliteiten van een Mutas-medewerker?
Wat maakt werken bij Mutas waardevol?
Wat vind je fijn aan werken bij Mutas?
3
Missie van Mutas
Mutas vzw is een unieke intermutualistische organisatie. Hulpverlening staat bij
ons centraal. De Mutas-alarmcentrale staat dag en nacht paraat voor leden van
Belgische ziekenfondsen, OCMW’s en een aantal andere organisaties. Wij
verlenen medische bijstand in het buitenland, organiseren niet-dringend
ziekenvervoer in België en zijn zorgcentrale voor mensen met een
personenalarm en voor tal van thuiszorgdiensten.
Bij Mutas engageren we ons om op een professionele en zorgzame manier
mensen bij te staan. Empathie en vriendelijkheid zijn onze tweede natuur. En
dankzij onze jarenlange ervaring zijn we een solide organisatie met een
wereldwijd netwerk. Mutas, dat is een dynamisch team in een snel veranderende
maatschappij!
4
Kernbegrippen uit de missie van Mutas
Mutas is uniek
Mutas is een uniek project omdat het een intermutualistisch project is. Ons
fundament is het solidariteitsprincipe van de stichtende ziekenfondsen.
Mutas is professioneel
Als je mensen helpt die in nood zijn of die bijstand nodig hebben, werk je
nauwkeurig en snel, telkens weer.
Mutas is zorgzaam
Mutas-medewerkers in de zorg- en alarmcentrale zijn hulp-verleners.
Mutas is empathisch
Mutas heeft een hart voor mensen en vóelt mee. Elke hulpvraag behandelen we
vriendelijk en met volle aandacht.
Mutas is solide
Sinds 1989 zijn we een alarmcentrale. Dankzij onze expertise weten we wat
werkt, maar tegelijk blijven we investeren in een steeds kwalitatievere
dienstverlening.
Mutas is dynamisch
Mutas is een positieve en energieke werkplek waar ruimte is voor groei én voor
elkaar, bij ons krijgt elke collega waardering en steun.
Download