iK hEB EEn iDEE

advertisement
ik heb een idee
!
Dit formulier is bedoeld om op gestructureerde, uniforme wijze een eerste beschrijving van een (business) idee vast
te leggen. Op basis hiervan kan het C.I.A.L.E. team een eerste selectie maken van ideeën die in aanmerking komen
voor een “next step!”
In de onderstaande tekstvlakken kan het volgende kort beschreven te worden:
Omschrijving van het idee en/of vraagstuk dat moet worden opgelost.
Waarom denk je dat dit een goed idee is.
Neem hierin mee op basis van welke ontwikkelingen/trends je het idee hebt bedacht.
Wie wil je zijn, wat wil je voor rol spelen (gezien bovenstaande ontwikkelingen/trends), wat is jouw missie?
Wie dient het idee in?
Naam
contact
Organisatie/team
Geef een korte omschrijving van het idee. Denk hierbij o.a. aan:
Wat is het?
Hoe werkt het?
Voor wie is het ? (gebruikers/kopers/afnemers)
Zijn er al vergelijkbare ideeën, producen of diensten?
Hoe innovatief is het idee (en waarom)?,
Welke samenwerking(sverbanden) zijn er nodig om dit te realiseren?
omschrijving
Wat is je visie? Denk hierbij o.a. aan:
Welke ontwikkelen en trends zie je?
visie
Wat zijn hiervan de gevolgen op termijn?
Zie je al alternatieven ontstaan op basis hiervan?
Wat is je missie, wat wil je bereiken met het idee? Denk hierbij o.a. aan:
Wie wil ik zijn?
Welke rol wil ik hebben?
Wat wil ik bereiken?
MISSIE
Download