Powerpoint Introductie nieuwe medewerkers

advertisement
Introductiebijeenkomst
Introductiebijeenkomst 6 maart 2012
Programma
Welkom en kennismaken
Je bent thuis waar je hart is
Film Thuiskomen
Missie & kernwaarden
Nabespreking
Arbeidsvoorwaarden
ICT
Afsluiting en rondleiding
Je bent thuis waar je hart is
Filmpje
MISSIE: EEN GOED LEVEN
MISSIE:
Met onze cliënten invulling te geven aan een goed leven. Wij
willen dit uitstralen in ons gedrag, onze werkwijze, in de vorm
én inhoud van de zorg- en dienstverlening die wij aanbieden.
MISSIE
KERNWAARDEN:
GASTVRIJHEID, ONTMOETING,
BEZIELING & VAKBEKWAAMHEID IN EEN
KATHOLIEKE SIGNATUUR
Waardenkompas
Gastvrijheid
Ontmoeting
Bezieling
Vakbekwaamheid
Contact maken en onderhouden
We heten bewoners, familie,
gasten, vrijwilligers, en nieuwe
medewerkers hartelijk welkom en
nemen daarvoor de tijd.
We stellen ze op hun gemak en
maken ze wegwijs.
Regelmatig vragen we of alles naar
wens is.
Zorgen voor sfeer en omgeving
We zorgen voor een schone,
opgeruimde en aantrekkelijke
omgeving.
We besteden aandacht aan
aankleding en ambiance.
Bereikbaar zijn
We zorgen dat we goed bereikbaar
zijn, ook voor familie en externe
relaties.
Je open stellen
We luisteren goed naar bewoners
en familie.
We laten mensen in hun waarde en
oordelen niet te snel. We zijn
attent.
Mogelijk maken van ontmoeting
We zorgen ervoor dat mensen elkaar
kunnen ontmoeten: in ontmoeting
voel je je de moeite waard en heb je
betekenis voor de ander.
Ontmoetingsplekken inrichten
We werken aan een uitnodigende en
stimulerende omgeving. Er is bij ons
ruimte voor goede gesprekken onder
vier ogen, maar ook ruimte voor
gezelligheid en leven in de brouwerij.
Bieden van emotionele, sociale of
praktische steun
Als het even tegen zit, zijn we er met
een luisterend oor, met een arm om
de schouder, om troost te bieden en
nieuwe zin. We helpen waar we
kunnen en laten mensen niet aan hun
lot over. Er is ruimte voor
verschillende meningen.
De buitenwereld binnen halen
We stimuleren het contact met de
buitenwereld, met vrienden, familie
en diverse generaties: we halen hen
naar binnen, of brengen bewoners in
contact met buiten.
Helpen bij levensvragen
Bezieling gaat verder dan enthousiast
zijn voor (in) ons werk: we gaan er
echt voor en helpen onze bewoners
bij het geven van zin aan hun leven
of het beleven van spiritualiteit,
ieder op zijn eigen manier.
We kennen de (RK-) rituelen die voor
bewoners essentieel zijn.
Vertrouwensrelatie opbouwen
We bouwen bij individuele
ondersteuning een
vertrouwensrelatie op. We tonen
echte aandacht en betrokkenheid.
Stilte vieren
We zijn nabij, ook zonder gesprek
zijn we waardevol voor de ander.
Kiezen van onze houding
Iedere dag kiezen we onze houding:
mensen worden blij als we met
plezier ons werk doen. Maar we
zetten nog een stap verder door ons
werk met toewijding te doen.
Weten wat wel en niet kan
We verstaan ons vak en zijn trots op
ons beroep.
We weten wat bewoners van ons
vragen en hoe we dat het beste
kunnen bieden.
We kennen onze grenzen en kunnen
dit uitleggen.
Blijven leren
We zijn opgeleid voor onze taak
maar nooit uitgeleerd.
We willen het steeds beter doen en
houden ons vakgebied dan ook bij.
Onze afspraken nakomen
We zijn betrouwbaar en komen
onze afspraken na. We laten zien
dat we doen wat we zeggen.
Elkaar aanspreken
We durven te handelen, reflecteren
daar respectvol op. We staan open
voor de mening of het oordeel van
anderen en durven fouten toe te
geven.
Elkaar aanspreken op ons gedrag
vinden we vanzelfsprekend, omdat
we ervan leren.
Koptekst hier plaatsen
Tekst hier
Onze slogan Aanspreken doet goed!
INTERACTIE
Wat valt je op in De Merwelanden
Wat vind je aangenaam,
Wat kan er beter,
Wat mis je
ARBEIDSVOORWAARDEN
ICT
Download