Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke

advertisement
Herstructurering Babberspolder-Oost
en de menselijke maat
Aanvraag budget 40+ wijken
Vlaardingen, Babberspolder-Oost
Hans Versluijs – wethouder Gemeente Vlaardingen
Hans Riemens – bewoner Babberspolder-Oost
Ontstaan Babberspolder-Oost
• Jaren 50 vorige eeuw nam Vlaardingen
verantwoordelijkheid om te voorzien in enorme behoefte
aan arbeiderswoningen in de regio
• Snel en goedkoop gebouwd
Oplossing van toen = probleem van nu
De opgave van Vlaardingen
• Stad kampt met te grote voorraad sociale huurwoningen, meer
aanbod dan vraag
• Oververtegenwoordiging naoorlogse gebieden
• Uitstroom jonge gezinnen bij gebrek aan goede woonruimte
• Instroom kwetsbare huishoudens
• Enorme herstructurering in uitvoering: Actieplan Wonen
– Unieke samenwerking met bewoners, woningcorporaties en
gemeente
– Sloop van 6.800 woningen, nieuwbouw 8.450 woningen
– Renovatie 5.900 woningen
tussen nu en 2030
Jaren ’50 nu
Wonen in 2010
Gevolgen herstructurering
Herstructurering heeft enorm hoog tempo
• Grote impact op sociale samenhang in wijk
• Schoksgewijs
• Nieuwe bewoners betreden de wijk
– Vaste bewoners (nieuwe kopers/ huurders)
– Tijdelijke bewoners (Midden/ Oost Europeanen,
studenten)
• Oude bewoners verliezen sociale structuur
Doel
• Alle bewoners van Babberspolder-Oost moeten zich
thuis voelen in de wijk
– De wijk moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe bewoners,
die gaan ‘samenleven’ met de oude
– Tijdelijke bewoners laten bijdragen aan een prettige
woonomgeving
– De zittende bewoners zoveel als mogelijk onderdeel
laten zijn van de nieuwe sociale samenhang
Oud en nieuw verbinden
Maatregelen
• Onff, sportpark, speeleiland
• Met bewoners, Waterweg Wonen, HBWP, politie, gemeente en
anderen is een strategisch leefbaarheidsplan opgesteld. Focus
op:
– Schoon, heel, veilig
– Ontmoeting
– Jeugd
•
•
•
•
Uitvoer plan dreigt te sneuvelen op onvoldoende financiën
Bewoners teleurgesteld over beperkte uitvoer
Geloofwaardigheid gemeente in geding
Tegenbeweging van bewoners op gang
Ontmoeting
• Park ‘t Nieuwelant heeft bij aanleg in ’50 jaren nooit
goede functie in de wijk gekregen
• Dé plek voor ontmoeting
• Plek om te recreëren, bewegen en ontmoeten
• In het kader van crisismaatregelen snelle aanpak, maar
aansluiting op herstructurering heeft slag nodig
• Theehuis als centraal middenpunt
Potentie: theehuis voor ontmoeting
Financiën en partners
• Gemeente Vlaardingen
• Waterweg Wonen, jaarlijks € 125.000,Inzet preventiebudget:
• Uitvoer strategisch leefbaarheidsplan
• Helpt wijk door sociale en financiële crisisperiode heen
• Behoud en beheer door huidige partners
Op de goede weg: Onff
Op de goede weg: Speeleiland
Op de goede weg: Sportpark
Op de goede weg: Jongerenwerk
Dank voor uw aandacht
Download