brochure Allerzorg C - Wonen bij September

advertisement
Algemeen
een dag in
september
.OHLQVFKDOLJZRQHQLQHHQJHERUJHQOLHIGHYROOH
HQEHWURNNHQRPJHYLQJ
staan nog veel meer woonhuizen op de planning om open te
gaan in de komende maanden en
jaren.
S
inds 2015 is Allerzorg partner
van Wonen bij September: kleinschalige woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen. September is een snelgroeiende, eigenwijze organisatie die aandacht,
betrokkenheid en liefdevolle zorg centraal zet
voor haar bewoners. Inmiddels zijn er zeven
huizen in Apeldoorn, Arnhem, Twello, Velp,
Wageningen, Witmarsum en Zevenaar. En er
20
TROTS - ALLERZORG MAGAZINE
September werkt vanuit de
overtuiging dat ouderenzorg in
Nederland anders kan en moet:
met aandacht, liefde en betrokkenheid voor bewoners. Kwalitatief natuurlijk moet de zorg goed
zijn, afgestemd op de bewoner. In
alle huizen van September is altijd iemand aanwezig, bewoners
voelen zich er veilig en geborgen.
Het is een echt thuis waar de
koffie klaar staat en waar altijd
een luisterend oor wordt geboden. Ook een
huis waar de dingen goed geregeld zijn. Waar
de locatie leidinggevende de weg weet, aanwezig is en altijd aanspreekbaar is voor zowel
bewoners als hun familie.
Familie, vrienden en kennissen zijn altijd
van harte welkom bij September. Zij kunnen
bijvoorbeeld gezellig mee-eten, spelletjes
spelen of gewoon genieten met hun naasten
in de tuin of op het terras. Bewoners kunnen
hun verjaardag vieren en blijven overnachten
is in veel woonhuizen ook mogelijk.
In elk huis werkt een liefdevol en ervaren
zorgteam dat de behoeften en wensen van de
bewoners centraal stelt. De verantwoordelijkheid voor zorg en samen wonen ligt bij de
mensen op de vloer: zij weten wat er speelt
en wat er nodig is. Samen streven zij naar zo
goed mogelijke zorg en een fijne dagindeling
die kan bestaan uit bijvoorbeeld musiceren,
schilderen, koken, wandelen of sporten. Elke
dag besluiten de bewoners samen met de
verzorgenden hoe zij de dag indelen en wat
zij gaan doen. Lang uitslapen? Erop uit? Naar
een museum, tekenen, knutselen of bewegen? Alles is mogelijk.
September zorgt dat wonen en zorg, in een
kleinschalig woonhuis waar bewoners zich
fijn en geborgen voelen, toegankelijk is voor
iedereen. Wonen bij September is nagenoeg
voor iedereen betaalbaar.
Ǥ$OOHVLVPRJHOLMNǥ
TROTS - ALLERZORG MAGAZINE
21
Download