evalueren/aanpassen van de missie

advertisement
Beleidsplanningsproces: FASE 2: evalueren / bijsturen missie
WERKBLAD EVALUEREN / BIJSTUREN MISSIE?
Werkinstrument 1: Biedt je missie antwoord op volgende vragen?
 Wie is de federatie?
 Wat doet de federatie?
 Voor wie doet de federatie dit?
 Hoe doet de federatie dit?
 Welke waarden zijn daarbij belangrijk?
 Is de missie uniek?
 Is deze missie enkel geldig voor je eigen federatie?
 Is de missie duidelijk, eenvoudig genoeg en beklijft ze? (blijft ze hangen)
Indien er ergens “nee” op geantwoord wordt, herbekijk dit aspect van de missie.
Werkinstrument 2: Scoreformulier missie
Onze missie is…
Zeker
niet
Eerder
niet
Eerder
wel
Zeker
wel
Zeker
niet
Eerder
niet
Eerder
wel
Zeker
wel
Beknopt en duidelijk communiceerbaar (helder)
Op lange termijn (duurzaam)
Wervend en inspirerend (imagovormend)
Bepaalt het geheel van waarden die de organisatie uitstraalt
(integrerend)
Bevat intenties voor de toekomst (richtinggevend)
Biedt een moreel kader voor beslissingen (toetsend)
Wekt vertrouwen en is motiverend (motiverend)
Is gekend en wordt gedragen door alle medewerkers en door het
bestuur (gedragen)
Wordt gebruikt als instrument bij het aanwerven van nieuwe
medewerkers (wervend)
Werkinstrument 3: In welke mate leefde de missie?
Onze missie is…
De missie is bekend in de hele organisatie?
De missie wordt onderschreven in de organisatie?
De missie leeft in de organisatie?
De leidinggevenden van de organisatie geven het goede voorbeeld?
De missie is verbonden met de (strategische) doelen van de
organisatie?
De selectie van nieuwe medewerkers is gekoppeld aan de
missie/visie?
De positionering in de ‘markt’ past bij onze missie/visie?
Ik zie de relatie tussen mijn dagelijks werk en de missie?
De missie komt regelmatig terug in de interne communicatie?
Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13 – 9000 Gent tel.: +32 9 243 12 90 fax: +32 9 243 12 99 [email protected] www.vlaamsesportfederatie.be
1/1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards