Schoolonderzoek 3-1 HAVO/VWO. Naam

advertisement
Schoolonderzoek 3-1 HAVO/VWO.
Naam:………………
Vraag 1: In gotische schilder/beeldhouwkunst treffen we:
A: realisme/anatomie/classicisme
B: s-vorm/ietwat langgerekt/meer hoekige plooival
C: kinderlijk/expressief/boertig
Vraag 2: Drie onderdelen van de romaanse bouwkunst zijn:
A: pendentief/rondboog/steunbeer
B: kruisribgewelf/tongewelf/rondboog
C: tongewelf/steunbeer/rondboog
Vraag 3: De romaanse pelgrimskerken hebben:
A: crypt/straalkapellen/kooromgang
B: crypt/tongewelf/luchtboog
C: kooromgang/straalkapellen/pinakel
Vraag 4: De Sagrada Familia te Barcelona hoort tot
A: de gotiek
B: de renaissance
C: de jugendstil
Vraag 5: Een overwegend gotische kerk in Nederland is o.a.
A: De Vondelkerk te Amsterdam,
B: De St.Jan te Den Bosch
C: De toren ven de Westerkerk te Amsterdam
D: De St.Nicolaaskerk te Amsterdam
Vraag 6: De toren van Pisa is gebouwd omstreeks
A: 950
B:1150
C:1250
Vraag 7: In het complex van/rond de Duomo te Florence vinden we
B: neogotiek/romaans/gotiek
A: gotiek/barok/renaissance
C: renaissance/gotiek/neoclassicisme
Vraag 8: Een grote romaanse kerk is:
A: de Ste Chapelle te Parijs
B: de Medicikapel te Florence
C: pelgrimskerk te Vézelay
Vraag 9: Het Byzantijnse rijk (ca 650-1453) was
A: het tweede islamitische kalifaat
B: de voorloper van de renaissance
C: de Christelijke voortzetting van het Romeinse keizerrijk
Vraag 10: De Russische icoon is
A: het lichaam van de heilige/de erfgenaam van de byzantijnse kunst/hemels en niet aards
B: voorloper van de islamitische kunst/gouden achtergrond/onveranderlijk
C: portret van keizer Constantijn met/als Christus/onveranderlijk/object van aanbidding met lampje
Antwoorden:1:B/2:C/3:A/4:C/5:B/6:B/7:B:8:C/9:C/10:A
Schoolonderzoek 3-2 Havo/Vwo
t/m manierisme. Naam…………………………
1: De decoratieve dwerggalerijen (zuiltjes) aan de buitenzijde van de toren van Pisa verraden
A: Invloed van de Islam
B: Invloed van Byzantium
C: Romeins klassicisme
2: Een stijlgenoot van de toren van Pisa is:
A: de doopkapel te Florence
B: De dom te Milaan
C: de dom te Siena
3: De stijl van de toren van Pisa is:
A: Gotiek
B: Renaissance C: Byzantijns
D: Romaans
3: De uitvinder van de lineaire perspectief in de schilderkunst is/zijn:
A: Masaccio
B: Geb roeders van Limburgh C: Leonardo da Vinci
4: Een tijdgenoot van Leonardo van Vinci is: A: Jan van Eijck B: Jeroen Bosch C: Albert Cuyp
5: De volgende kenmerken horen bij de bouwkunst van de renaissance
A: monumentaal, horizontale geleding, overdadig versierd, kruisribgewelven
B: horizontale geleding, meetkundige harmonie in de gevel, classicisme, rechthoekige ramen
C: halsgevel, trompe l’oeil, westwerk, roosvenster, palazzo
6: De Venus van Botticelli kan renaissancistisch genoemd worden vanwege:
A: de ondeugende naaktheid, de harmonische compositie
B: de disharmonie in de achtergrond, de hier en daar opgeroepen geheimzinnigheid
C: de relatieve rust, de ideale schoonheid, de inspiratie door de klassieken.
7: Twee gotische bouwwerken in Nederland zijn o.a.
A: de Ridderzaal te Den Haag en de Waag te Amsterdam
B: de Dom te Utrecht en het Paleis op de Dam
C: Magna Plaza en de Nieuwe Kerk te Amsterdam
8: 2 kunstenaars uit de romantiek zijn:
A: Délacroix, Giotto
C: Gebr.v.Limburgh, Donatello
B: Fragonard, Caspar David Friedrich
D: Arnold Böcklin, Anton Mauve
9:In het maniërisme vinden we de volgende kenmerken:
A: Onrust en/of elegantie, persoonlijker
B: Griekse invloeden werden op opnieuw toegepast, met nadruk op de horizontaal
C: De centraalbouw werd geïntegreerd, in schilderkunst vooral psychologiserend
10: Het ideaal van de hoogrenaissance was:
A: de homo universalis (alleskunner/weter)
Antwoorden: 1:A/2:A/3:A/4:B/5:B/6:C/7:A/8:D/9:A/10:A
B: de wijze/verlichte vorst
C: het geloof
Schoolonderzoek 3-3 HAVO/VWO t/m barok.
Naam:……………………………….
Vraag 1: Kenmerken van de barok zijn:
A: vaart, veel kleur, harmonie
B: diagonalen, actie, monumentaal
C: theatrale effecten, trompe l’oeil,
kruisribgewelven
Vraag 2: de Mona Lisa van Leonardo da Vinci ontstond omstreeks:
A: 1500
B: 1400
c: 1650
Vraag 3: De Mona Lisa behoort tot A: renaissance B: barok
Vraag 4: Tijdgenoten van da Vinci zijn:
B: Giotto en de Gebr. van Limburgh
C: hoogrenaissance
A: Albrecht Dürer en Jan van Eijck
C: Rafaël en Jeroen Bosch
Vraag 5: Twee beelden van Bernini zijn o.a.:
A: De piëtá in de St. Pieter en de David
B: de extase van de Heilige Theresia en Apollo en Daphne
C: het olifantje onder de obelisk achter het Pantheon en de Denker
Vraag 6: Bernini werkte zo rond
A: 1800
B: 1420
C: 1650
Vraag 7: De stroming waarvan Bernini een belangrijke vertegenwoordiger was, is:
A: Barok
B: Maniërisme
C: neoclassicisme
Vraag 8: Een andere schepping van Bernini is voorts:
B: het Pantheon te Parijs
A: het oude Louvre (Parijs)
C: de zuilengalerij voor de Sint Pieter
Vraag 9: de schilder Giotto hoort formeel bij:
A: de barok
B: de (interntionale) gotiek
C: de renaissance
Vraag 10: De Venus van Titiaan is merendeels in te delen bij
A: de renaissance
B: het maniërisme
Antwoorden:1:B/2:A/3:C/4:C/5:B/6:C/7:A/8:C/9:B/10:B
C: de romantiek
Schoolonderzoek 3 no. 4, voor 4 en 5/6 havo/vwo,
Naam………………………
Jaartallen t/m barok
Vraag 1: Pelgrimskerk te Vézelay, jaartal:
A: 850
B: 1630
C: 1170
Vraag 2: Paleis op de Dam te A.dam, jaartal:
A: 1650
B: 1280
C: 1835
Vraag 3: Hagia Sophia Istanbul, jaartal:
A: 1800
B: 550
C: 1250
Vraag 4: Kathedeaal van Chartres, jaartal:
A: 1250
B: 1000
C: 1550
Vraag 5: St.Pieter-koepel van Michelangelo:
A: 1350
B: 1500
C: 1750
Vraag 6: Huwelijksportret van Jan van Eijck: A: 1500
B: 1250
C: 1420
Vraag 7: Giotto, jaartal:
A: 850
B: 1280
C: 1450
Vraag 8: Fra Angelico, jaartal:
A: 1550
B: 1300
C: 1450
Vraag 9: gebr. van Limburgh, jaartal:
A: 1390
B: 1200
C: 1650
Vraag 10: Meisje met de Parel, Vermeer:
A: 1800
B: 1650
C: 1550
Vraag 11: Bernini’s Extase v.d.H.Theresia:
A: 1650
B: 1750
C: 1400
Vraag 12: Domtoren te Utrecht
A: 1100
B: 1820
C: 1350
(Jaartallen bij benadering, marge inclusief)
Antwoorden: A:C/2:A/3:B/4:A/5:B/6:C/7:B/8:C/9:A/10:B/11:A/12:C
Schoolonderzoek 3-5 HAVO/VWO
T/m romantiek/neoklass.
Naam:……………………………….
Vraag 1: Jan van Eijck gebruikte als eerste grote schilder:
A: olieverf
B: linnen schilderij i.p.v. houten panelen
C: het paletmes
Vraag 2: In het complex van de Duomo in Florence treffen we o.a.
A: gotiek, barok, rococo
B: gotiek, romaans, byzantijns C: gotiek, romaans, renaissance
Vraag 3: Goya combineert/loopt vooruit op/verwijst naar
A: Rococo/romantiek/neoklassicisme
B: Rococo/Barok/Dada
C:Rococo/romantiek/symbolisme/expressionisme
Vraag 4: De beroemde harem van Ingres (in rond kader) is romantisch van wege het
exotische element, maar ook neoclassicistisch vanwege
A: de romeinse kleding
B: de zuilen op de achtergrond
C: de grote exactheid in stofuitdrukking en detaillering
Vraag 5: Centraal Station en Rijksmuseum (Amsterdam) vallen binnen
A: de barok
B: de rococo C: het romantisch historisme (neostijl)
Vraag 6: deze gebouwen combineren (evt. herinneren aan):
A: gotiek en renaissance
B: grieks en romeins
C: ambachtelijkheid en prefab
Vraag 7: De domtoren te Utrecht is: A: hollandse barok B: romaans
C: gotiek
Vraag 8: Een van de grootste toch wel barokke gebouwen van Nederland is
A: het paleis op de Dam
B: de Bijenkorf daartegenover
C: de beurs van Berlage
Vraag 9: Het schilderij De Schommel van Fragonard hoort bij
A: het impressionisme
B: de rococo
C: de romantiek
Vraag 10: Steunberen zijn vooral typisch voor de bouwkunst van
A: de oude romeinen
B: de gotiek
C: de romaanse bouwkunst
Vraag 11: Schilders van schuttersstukken/groepsportretten in de Gouden Eeuw zijn
vooral:
A: Rembrandt en Vermeer
B: Saenredam en Frans Hals C: Frans Hals en Rembrandt
Antwoorden: 1:A/2:C/3:C/4:C/5:C/6:A/7:C/8:A/9:B/10:C/11:C
Download