Opdracht Verzameld Interieur

advertisement
Opdracht Kunst klas 1 2010-2011 uit reeks 16-17de eeuw
‘Verzameld Interieur’
Huiswerk: verzamel kleine prullaria van onder uit de speelgoedkist in een plastic
zak en een (schoenen)doos (max. formaat 35-40 cm.)
1. Uitleg huiswerk: verzamelen van materiaal en beginnen met zelfstandig
werken. (19-126-130-133-134)
2. Schetsen/ontwerpen van verschillend geordende wanden. Benoem de
begrippen.
Nieuwe begrippen: grondlijnen/diagonale compositie, driehoeks- of piramidale
compositie, symmetrie/asymmetrie, statisch/dynamisch, overallcompositie,
herhaling/ritme, geschakeld, vormrijm, stapeling, overlapping, repoussoir, voor-en
achtergrond (65-66-81-82-83)
Materiaal: schetsboek, potlood
3. Zoek naar een ordening volgens Renaissance of Barokmodel. Ontwerp
kiezen, doos snijden en beplakken volgens ordeningsschema
Renaissance of Barok.
Begrippen: ovaal/cirkel, horizontaal en verticaal/diagonaal,Gulden Snede,
en begrippen opdracht 2 (19-126-130-133-134)
Materiaal: schaar, breekmesje, snijplaat, bison-tix transparant.
4. Wit schilderen.
5. Noteer alle beeldende begrippen die herkenbaar zijn.
Zelfstandig werken: Renaissance of Barok.

Informatie/afbeeldingen over de Renaissance en de belangstelling die men
had voor klassieke gebouwen zoals het Pantheon in Rome. Leg uit wat de
Gulden Snede is en toon plaatjes van het interieur en de plattegrond van de
‘San Lorenzo’ in Florence, een kerk van de architect Brunelleschi. Klassikaal:
Gebruik architectenpapier om de ordening/grondlijnen te tekenen.

Informatie/afbeeldingen over de Barok in de Sant’Andrea al Quirinale in Rome,
een kerk van de architect/beeldhouwer Bernini. Ga op zoek naar het gebruik
van diagonalen en ovalen. Gebruik architectenpapier om de
ordening/grondlijnen te tekenen.
Download