H1.1 De agrarische revolutie

advertisement
H5.1 DE RENAISSANCE
Ontdekkers en
hervormers
HET ONTSTAAN VAN DE RENAISSANCE
 In de 14 e eeuw in Italië
 Zelfstandige stadsstaten: welvarende kooplieden en
bankiers die cultuur bevorderen
 De rijke burgers voelen zich verbonden met de
Romeinse geschiedenis (restanten nog aanwezig
zoals het Pantheon)
 Veel kennis uit het Oosten (door handel en via
vluchtelingen na de val van Constantinopel)
 Ontstaan van een stroming die terugverlangt naar
de Klassieke Oudheid
KENMERKEN VAN DE RENAISSANCE
 Mens komt meer op de voorgrond in plaats van God
 Individu belangrijker dan het collectief
 streven naar de uomo universale(alleskunner)
Memento
Mori
Carpe
Diem
VERSCHIL SCHILDER- EN
BEELDHOUWKUNST
Middeleeuwen
 Onnatuurlijke houding
 Vooral goudkleur
 Alles op een rij
 Bijbelse voorstellingen
 Anoniem
 Alleen geklede mensen
 Kerk opdrachtgever
Renaissance
 Natuurlijke houding
 Natuurlijke kleuren
 Perspectief
 Portretten,landschappen,
klassieke onderwerpen
 Op naam
 Menselijk naakt
 Rijke burgers en vorsten
MICHELANGELO (DAVID EN PIETA)
ANNUNCIATIE
VENUS VAN MILO
PORTRETTEN
VERSCHILLEN IN BOUWKUNST
Middeleeuwen
Renaissance
 Verticale lijnen
 Spitse bogen
 Horizontale lijnen
 Ronde bogen
Gotische stijl
Renaissancestijl
GOTIEK
RENAISSANCESTIJL
HET HUMANISME
 De personen die oude klassieke teksten bestuderen
en tot nieuwe ideeën komen heten humanisten
 Humanisten bevorderen de ‘eigen’ taal (bijv. Dante in
de La divina commedia)
 In het Noorden vooral christelijk humanisme (1500)
 Terugverlangen naar de vroege christelijke kerk
 Vertalen van oorspronkelijke bijbelteksten
Bijv. Erasmus heeft kritiek op de wantoestanden in
kerk (Lof der Zotheid) en vertaalt de bijbel uit het
Grieks
 De ideeën worden verspreid via de boekdrukkunst
GEVOLGEN RENAISSANCE
 Wetenschappelijke revolutie
-eerst herontdekken oude kennis (16 de eeuw)
-dan toevoegen nieuwe kennis (17 de eeuw)
 Ontdekkingstochten (paragraaf 2)
 Reformatie (paragraaf 3)
DANTE EN LA DIVINA COMEDIA
ERASMUS
Download