de klassieke oudheid

advertisement
VROEG MODERNE TIJD
HET VERANDERENDE MENS - EN WERELDBEELD VAN DE
RENAISSANCE EN HET BEGIN VAN EEN NIEUWE WETENSCHAPPELJKE
BELANGSTELLING
VROEG MODERNE TIJD
DE HERNIEUWDE ORIENTATIE OP HET ERFGOED VAN DE KLASSIEKE
OUDHEID
1300
MIDDELEEUWEN:
MEMENTO MORI
GEDENK TE STERVEN
RELATIE MET GOD
MOET GOED ZIJN, IEDER
MOMENT KAN JE
LAATSTE ZIJN
1600
MENTALITEITSVERANDERING:
RENAISSANCE
VROEG MODERNE TIJD:
CARPE DIEM
PLUK DE DAG
MENS STAAT VOORTAAN
CENTRAAL
ONTSTAAN RENAISSANCE

RIJKE BURGERS (IN ITALIE) WILLEN RIJKDOM TONEN VAN
ZICHZELF EN DE STAD GEVEN OPDRACHTEN VOOR
SCHILDERIJEN EN GEBOUWEN

OVERBLIJFSELEN ROMEINSE RIJK OVERAL IN ITALIE AANWEZIG

NIEUWE KENNIS / TEKSTEN UIT DE OUDHEID BESCHIKBAAR
(KRUISTOCHTEN / (HANDELS) CONTACEN MET ARABIEREN)
VERPREIDING VAN IDEEEN VERLOOPT SNEL: BOEKDRUKKUNST
RENAISSANCE:
MENS STELT ZICH ZELF CENTRAAL
HERONTDEKKING
VAN DE KLASSIEKE
OUDHEID
HUMANISME:
BELANGSTELLING VOOR
KLASSIEKE LITERATUUR,
POEZIE EN
GESCHIEDENIS
IDEAAL:
UOMO UNIVERSALIS
ALGEMEEN
ONTWIKKELD MENS
UOMO UNIVERSALIS

UITBLINKEN OP ALLE TERREINEN VAN
HET LEVEN:

WETENSCHAP

KUNST

LITERATUUR
SCHILDERKUNST
MIDDELEEUWEN
 PERSPECTIEF ONTBREEKT
 GEEN AANDACHT VOOR HET
PERSOONLIJKE, ANATOMIE INCORRECT
 ONDERWERPEN / PERSONEN IN ‘RUST’
AFGEBEELD
 ONDERWERPEN ZIJN GODSDIENSTIG
 NIET GESIGNEERD
RENAISSANCE
 PERSPECTIEF (DIEPTE, HORIZON)
 AANDACHT VOOR PERSOONLIJKE TREKKEN,
ANATOMIE CORRECT
 ONDERWERPEN / PERSONEN IN ‘ACTIE’
AFGEBEELD
 MEER DIVERSITEIT IN ONDERWERPEN
(PORTRETTEN, STADSGEZICHTEN, STIL LEVEN)
 GESIGNEERD
Download