Liberalen en Confessionelen

advertisement
Renaissance & Humanisme
Aantekening bij paragraaf 5.1
Renaissance


Grondlegger: Giorgio Vasari (renascimento)
 ‘Wedergeboorte’ van de Klassieke Oudheid in de kunst,
architectuur en wetenschap
Ontstaan in Italië: economische groei dankzij handel (met
Midden-Oosten en Vlaanderen) en bankwezen.
 Welvarende handelaren en bankiers treden op als
mecenas (beschermheer) voor kunstenaars.
 versterkte interesse in klassieke erfgoed
 levensmotto: carpe diem (ME: memento mori)
kenmerken



Vooraanstaande kunstenaars:
Michelangelo, Da Vinci, Rafael, etc.
Klassieke / mythologische én bijbelse
onderwerpen
Nadruk op anatomie (schoonheid van
het menselijk lichaam) en perspectief
Vergelijking ME - Renaissance
De bewening van Christus: links een fresco uit de 14e eeuw, rechts een
schilderij van Andrea Mantegna (1431-1506)
Humanisme
[def.] Wetenschappelijke stroming waarin de vrije,
individuele mens (human) centraal staat
 Vertaling van klassieke taal- en letterkunde /
filosofie
 Kritiek op fouten in de bijbelvertalingen: terug naar
de originele (Griekse) tekst
 Mens moet zelf nadenken, i.p.v. doen wat de kerk
voorschrijft => zuivering van het Christendom
Belangrijke humanisten: Petrarca,
Erasmus, Thomas More
 dankzij uitvinding van de
boekdrukkunst verspreiden
humanistische ideeën zich over
Europa (vb. Erasmus’ Lof der
Zotheid, 1509)
Download