Renaissance - Meester Jasper

advertisement
RENAISSANCE
De wedergeboorte
EINDE VAN DE DONKERE
MIDDELEEUWEN
In de Middeleeuwen
bepaalde de kerk wat de
mensen wel en niet mochten
doen. Men was gewend om
dat te doen.
In de Renaissance
vonden veel mensen dat
je zelf beslissingen moest
nemen. Dat was menselijk
(humaan).
Erasmus van een humanist. Hij was gelovig,
maar niet eens met de strenge wetten van
de kerk. Hij schreef veel boeken
waaronder de “Lof der zotheid”.
filmpje
TERUG NAAR DE OUDHEID
Kunstenaars en
wetenschappers vonden dat
de ideeën van Romeinen en
Grieken weer terug moesten
komen.
Beelden en schilderijen
mochten weer over mensen
gaan. En was de Aarde niet
rond in plaats van plat?
Mona LisaDa Vinci
DavidMichelangelo
ITALIË ALS MIDDELPUNT
De Renaissance beleefde
haar hoogtepunt in Italië.
Mens van Vitruvius- Da Vinci
Kunstenaars zoals Da Vincien
Michelangelo maakten prachtige
kunstwerken.
Pieta -Michelangelo
DE KERK ALS OPDRACHTGEVER EN
TEGENSTANDER
De kerk was het vaak niet eens
met de nieuwe ideeën. Galileo
kreeg huisarrest omdat hij
beweerde dat de zon het
middelpunt van het heelal was.
De kerk was ook een
opdrachtgever van de
kunstenaars. In Rome zie je dan
ook prachtige schilderijen en
beelden in kerken staan.
Klik op het plaatje voor een
rondleiding door de Sixtijnse Kapel
REFORMATIE
De kerk legde veel regels op
aan de mensen. Je moest
gehoorzamen anders kwam
je in de hel.
Luther
De kerk was rijk, maar de
meeste mensen erg arm.
De bijbel was in het Latijn
geschreven.
Calvijn
filmpje
Luther en Calvijn waren het niet eens met de kerk. Zij kwamen in
opstand. Zij kregen veel volgelingen.
Download