Aandachtspunten De Renaissance

advertisement
AANDACHTSPUNTEN PARAGRAAF 1
Bekijk de film paragraaf 1 en beantwoord de onderstaande vragen.
Als je dat serieus en goed doet, heb je een goede samenvatting
gemaakt. Dit zal je goed helpen bij het leren van de toets.

In welk tijdvak was de Renaissance?
Tip: alle tijdvakken beginnen met: de tijd van…

Van welk jaar tot welk jaar duurde dit tijdvak?

Welke periode werd opnieuw ontdekt in de Renaissance?

Noem 2 voorbeelden van Romeinse bouwkunst, die de bouwers in de
Renaissance overnamen.
1.
2.

Waarom is het logisch dat de Renaissance juist in Italië is ontstaan?

Hoe noemen we de wetenschappers die de teksten van de Romeinen
bestudeerden en zelf op onderzoek wilden uitgaan?

Noem een bekende in Nederland geboren humanist.

Wat is een homo universalis?

Wie is de bekendste homo universalis?

Waar was hij bijvoorbeeld goed in? Noem ten minste 3 vakken.
1.
2.
3.
4.
5.

Welk motto hadden de middeleeuwers?

Welk motto hadden de mensen in de Renaissance?

Welke verschillen waren er tussen kunst in de middeleeuwen en in de
Renaissance?
middeleeuwen
Renaissance

Waarom kregen humanisten problemen met de Kerk?

Waarom waren Copernicus en Galilei belangrijk?

Noem 5 bekende kunstenaars uit de Renaissance.
1.
2.
3.
4.
5.
Download