Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een

advertisement
Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een
detachering
1F3C8D-006188-01-170519
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Detacheringen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 91 54
[email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een goedgekeurde detachering vervroegd stopgezet worden als de drie partijen akkoord gaan.
Wie moet dit formulier ondertekenen?
Zowel het personeelslid, een verantwoordelijke van de organisatie als een verantwoordelijke van de inrichtende macht
of het schoolbestuur moet dit formulier ondertekenen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Mail dit formulier naar [email protected]
Gegevens van het personeelslid
1 Vul de gegevens van het personeelslid in.
voor- en achternaam
stamboeknummer
Gegevens van het verlof
2 Wat is de nieuwe einddatum van het verlof?
dag
maand
jaar
3 Vul de gegevens in van de organisatie waar het personeelslid gedetacheerd was.
naam
ondernemingsnummer
.
.
Ondertekening door het personeelslid, de onderwijsinstelling en de organisatie
4 Vul de onderstaande verklaring in.
Het personeelslid, de verantwoordelijke van de organisatie en de verantwoordelijke van de inrichtende macht of het
schoolbestuur vullen de verklaring in.
Ik bevestig dat ik akkoord ga met de vervroegde stopzetting.
personeelslid
datum (dd.mm.jjjj)
handtekening
voor- en achternaam
functie
onderwijsinstelling
organisatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards