Melding van ziekteverlof bij een detachering

advertisement
Melding van ziekteverlof bij een detachering
1F3C8D-6187-01-170519
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Cel Detacheringen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
[email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier meldt een organisatie de ziektedagen van een gedetacheerd personeelslid aan de cel Detacheringen.
Wie vult dit formulier in?
Een gemandateerde van de organisatie waar het personeelslid gedetacheerd is, vult dit formulier in.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Mail dit formulier naar [email protected]
Gegevens van het personeelslid
stamboeknummer
voor- en achternaam
Gegevens van de organisatie
naam
e-mailadres
Overzicht van de genomen ziektedagen
van
tot en met
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
Ondertekening
Ik bevestig dat ik alle gegevens in dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
datum
handtekening
voor- en achternaam
dag
maand
jaar
Download