Militair Elektronisch rapporteringsformulier_Bijlage uiteindelijke

advertisement
Bijlage 2 bij rapportering over de invoer, uitvoer, doorvoer
of overbrenging van defensiegerelateerde producten,
ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik
dienstig materiaal: uiteindelijke eindgebruiker
14CD-151201
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
In te vullen door de
behandelende dienst
ontvangstdatum
Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 BRUSSEL
T 02 553 61 71 – F 02 553 60 37
[email protected] – www.vlaanderen.be/csg
dossiernummer
Waarvoor dient dit formulier?
Als u aan de dienst Controle Strategische Goederen van het Departement Buitenlandse Zaken een elektronisch formulier
moet bezorgen met de gegevens van de defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor
militair gebruik dienstig materiaal die u op basis van een toegekende individuele of gecombineerde vergunning effectief
hebt ingevoerd, uitgevoerd, doorgevoerd of overgebracht en als u tijdens de geldigheidsduur van de vergunning
(verdere) informatie over de uiteindelijke eindgebruiker of eindgebruikers van de goederen verkregen hebt, moet u de
gegevens daarvan op dit formulier invullen (zie vraag 6 van het elektronisch formulier).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
voor- en achternaam of
bedrijfsnaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
naam van de contactpersoon
telefoonnummer
e-mailadres
website
juridisch statuut
rechtspersoon
natuurlijk persoon
defensie-industrie
andere industrie
handelaar
dienstenverlener
particulier
krijgsmacht
internationale organisatie
ordehandhavingsinstantie
rijksregister- of
ondernemingsnummer
categorie
andere overheidsinstantie:
Download