Formulier voor herroeping Beste klant, Je hebt een product van

advertisement
Formulier voor herroeping
Beste klant,
Je hebt een product van Baby-Dump gekocht, maar wenst de aankoop nu in het geheel ongedaan te
maken. Dat kan door tijdens de bedenktijd van 14 dagen - te rekenen vanaf de dag dat je het product in
ontvangst hebt genomen - gebruik te maken van het wettelijk herroepingsrecht. Voor een snelle
verwerking verzoeken wij je gebruik te maken van dit formulier. Print het uit, vul het in, onderteken het
(ondertekening is niet nodig indien je het formulier aan ons mailt) en zend het formulier samen met het
product retour naar:
Baby-Dump B.V.
t.a.v. retouren
Esdoornstraat 22
5682 CM Best
Voor uitgebreide informatie over het herroepingsrecht verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.
Deze kun je vinden op www.baby-dump.nl onder het kopje 'algemene voorwaarden' of je neemt
rechtsreeks contact met ons op:
Telefoonnummer:
Email:
0499-460800
[email protected]
Bij deze deel ik mede dat ik de koopovereenkomst betreffende de verkoop van de volgende
producten hierbij herroep:
Omschrijving product:……………………………………………………………………………………………..
Ordernummer:……………………………………………Besteldatum:………….........................................
Mijn gegevens:
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………………………………..
IBAN-nummer*:………………………………………………………………………………………….................
Handtekening:……………………………………. Datum:………………………………………………………
* Wanneer je een IBAN-nummer invult gaan wij ervanuit dat je het bedrag retour wenst te krijgen op dit IBAN-nummer.
Let op: zorg ervoor dat je bij verzending het verzendbewijs van de door jou gekozen vervoerder
zorgvuldig bewaart, voor het geval het pakket mocht zoekraken.
Download