retour formulier - GoedeShampoo.nl

advertisement
GoedeShampoo.nl
Hooiweg 11
5165NL, Waspik
Nederland
[email protected]
Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)





U kunt gebruik maken van dit recht tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.
Indien de retour aan onze voorwaarden voldoet wordt het geld binnen 14 dagen na ontvangst van de
retour teruggestort
De kosten van de retourzending zijn voor de klant. Dit kan via PostNL of DHL. De kosten hiervan
liggen rond de €6,-.
Let erop dat bij sommige producten het recht van retour niet geldig is wegens hygiënische redenen.
Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen via [email protected].
Indien het product beschadigd/geopend is waardoor de waarde van het product is verminderd zal
deze waardevermindering aan de klant doorgerekend worden. In sommige gevallen is dit het gehele
bedrag.
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen
herroep
- Besteld op/Ontvangen op:
- Naam consument:
- Adres consument:
- Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
Download