Formulierensjabloon - Onderwijs Vlaanderen

advertisement
Aanvraag tot terugbetaling van de
aanvullende vergoedingen voor
busbegeleiders
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Tel. 02 553 66 60 – Tel. 02 553 65 63
[email protected] of [email protected]
1F3C8D-003409-06-140715
In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt de school de terugbetaling aan van de aanvullende vergoedingen die ze heeft uitgekeerd aan de
busbegeleiders van het zonale en het niet-zonale leerlingenvervoer.
Wie vult dit formulier in?
De gemandateerde van de inrichtende macht vult dit formulier in.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan Patrick Kerremans of Francine Roje (kamer 1C08) van het Agentschap voor Onderwijsdiensten
op het bovenstaande adres.
1 Vul de gegevens van uw school in.
naam
ondernemingsnummer
.
.
instellingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente
IBAN B E
BIC
2 Op welk kalenderjaar heeft deze aanvraag betrekking?
3 Aan hoeveel busbegeleiders hebt u een aanvullende vergoeding uitgekeerd?
busbegeleiders
4 Vul in welke aanvullende vergoedingen voor busbegeleiders u hebt uitgekeerd.
Busbegeleiders die voor die kalenderdag een werkloosheidsvergoeding ontvangen, hebben de eerste twintig dagen recht
op een vergoeding van 10 euro per dag, ongeacht of ze die werkloosheidsvergoeding voor een halve dag of voor twee
halve dagen ontvangen. Voor alle andere dagen in juli en augustus waarop ze een werkloosheidsvergoeding krijgen,
hebben ze recht op 5 euro per dag.
aantal dagen
bedrag
totaal
dagen
10 euro
euro
dagen
5 euro
euro
totaalbedrag
euro
Aanvraag tot terugbetaling van de aanvullende vergoedingen voor busbegeleiders - pagina 2 van 2
5 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
datum
handtekening
voor- en achternaam
dag
maand
jaar
Download