Aanvraagformulier extra geld

advertisement
Aanvraagformulier extra (leef)geld
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor extra (leef)geld.
Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.
-
U dient het verzoek minimaal 1 week voordat u over het geld wilt beschikken in.
Komt de aanvraag later binnen, dan dient u er rekening mee te houden dat het
gevraagde bedrag niet op tijd beschikbaar is.
U gebruikt voor het aanvragen van extra (leef)geld dit formulier.
Er moet minimaal €500,00 beschikbaar saldo op uw rekening zijn.
(dit betekent dat het geld niet gereserveerd mag zijn voor andere zaken of
schuldeisers).
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling
genomen.
Nadat het formulier door de bewindvoerder is ontvangen, beoordeeld de
bewindvoerder binnen 5 dagen uw aanvraag. De bewindvoerder neemt alleen
contact met u op als het bedrag niet wordt toegekend.
Indien u een partner heeft, dient dit formulier door beiden ondertekend te worden.
Hierbij verzoek ik om extra (leef)geld.
Datum: …………………………….
Waar heeft u het geld voor nodig: ………………………………………………………
Voor welke datum heeft u het geld nodig:……………………………………………….
Hoeveel heeft u nodig:………………………………………………………
Naam:…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………….
Postcode+ woonplaats:……………………………………
Naar waarheid ingevuld en ondertekend
Plaats:……………………….
Datum:……………………………
Handtekening: ………………..
Handtekening (partner):
………………………………………
……………………………………….
Download