Formulierensjabloon - Onderwijs

advertisement
Melding van ziekteverlof bij een
detachering
1F3C8D-5586-01-131023
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Cel Detacheringen
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier meldt een organisatie de ziektedagen van een gedetacheerd personeelslid aan de cel Detacheringen.
Wie vult dit formulier in?
Een gemandateerde van de organisatie waar het personeelslid gedetacheerd is, vult dit formulier in.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier naar de cel Detacheringen op het bovenstaande adres. U kunt het ook mailen naar
[email protected] of [email protected].
Gegevens van het personeelslid en van de organisatie
1 Vul de gegevens van het personeelslid in.
stamboeknummer
voor- en achternaam
2 Vul de gegevens in van de organisatie waar het personeelslid werkt.
naam
e-mailadres
Genomen ziektedagen
3 Geef een overzicht van de periodes waarin het personeelslid ziekteverlof heeft genomen.
van
tot en met
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
Ondertekening
4 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat ik alle gegevens in dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
datum
handtekening
voor- en achternaam
dag
maand
jaar
Download