MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING

advertisement
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING
EVALUATIE OVERZICHT 2005 – 2010
RAPPORTAGE UITVOERING ACTIVITEITEN
DIENST COORDINATIE PARTICULIER INITIATIEF
2005 – 2010
RESULTATEN
Medewerkers van deze dienst hebben computeropleidingen gevolgd en de “train de trainers”
cursus in het kader van de Wet opvanginstellingen. Een personeelslid heeft de interne opleiding
maatschappelijk werk succesvol afgerond. Verder is er ter ondersteuning van de sectie subsidie
een personeelslid toegevoegd. Ter optimalisering van het werk zijn twee computers en een
printer aangeschaft voor de dienst. Verder zijn er in het kader van de wet opvanginstellingen
bezoeken afgelegd aan verschillende tehuizen. Rapportages hieromtrent zijn verstuurd naar de
ODKMW en de Commissie Toezicht op kindertehuizen.
GEPLANDE ACTIVITEITEN
Met het oog op de aanname van de Wet Opvanginstellingen is het van belang dat de dienst en
vooral de sectie Sociale Dienst wordt uitgebreid. In dat geval zal dan ook uitgekeken moeten
worden naar een geschiktere accommodatie. Een transportmiddel zal in deze fase van essentieel
belang zijn.
1
Download