Burn-out en psychische crisis Η.1

advertisement
12
h. 1
Burn-out en psychische crisis
Je zit in een psychische crisis: wat nu?
14
14
Veel werknemers die door een burn-out ziek thuis komen te zitten, belanden in een psychische crisis. Je maakt een crisis door wanneer je wordt
blootgesteld aan extreme eisen en omstandigheden die je in een situatie
brengen die je op dat moment niet aankunt, maar die je ook niet kunt
ontvluchten.
Eerst besef je niet goed wat er nu eigenlijk is gebeurd. Wanneer
de arts je vertelt dat je de eerstkomende maanden werkelijk niet terug
naar het werk kunt, glijden die woorden aanvankelijk langs je heen. Misschien wil je ze ook niet horen. Je denkt onwillekeurig dat als je maar een
paar dagen goed uitslaapt, je er daarna wel weer snel tegenaan kunt.
Maar na verloop van tijd komen er toch emoties naar boven, zoals
verdriet en heftige psychische reacties. Je wordt kwaad op je leidinggevende en op de bedrijfsleiding omdat ze jou in deze beroerde situatie hebben laten terechtkomen. Je wordt kwaad op je collega’s omdat ze jou daarvoor niet hebben kunnen behoeden. Je wordt kwaad op de mensen aan
wie je zelf leiding geeft omdat ze geen begrip voor je situatie kunnen
opbrengen of omdat ze veel te hoge eisen aan je hebben gesteld. Je wordt
kwaad op jezelf omdat je niet goed naar de signalen van je lichaam hebt
geluisterd. Je krijgt schuldgevoelens omdat je het nu gewoon even niet
langer aankunt. Je schaamt je dat je niet gewoon je kiezen op elkaar hebt
gehouden en door bent blijven werken.
Misschien heb je, toen je op het werk eenmaal echt in de stress
schoot, wel fouten gemaakt. Maar daarvoor was je toen gewoon blind. Je
denkt nu dat als je bepaalde dingen niet had gedaan of gezegd, je zeker
niet ziek was geworden. Nu eens leg je de schuld bij jezelf, dan weer wijt
je alles aan anderen. Zo raas je voort in een emotionele achtbaan.
Op dit moment heb je de steun van mensen in je omgeving
nodig. Zodra je dat inziet en je je voor die ondersteuning openstelt, ben je
al een eind op weg in de richting van herstel. Je hebt behoefte aan begrip
Burn-out en psychische crisis
van het bedrijf waar je werkt, van je familie en van je vrienden. Het is nu
van belang dat je inziet in welk proces je je bevindt en wat er precies met
je is gebeurd. Goede informatie van je arts en achtergrondinformatie over
burn-out en lichamelijke klachten bij een psychische crisis helpen je verder. Je moet nu ook met iemand buiten je thuissituatie hierover kunnen
praten. Vraag daarom aan je leidinggevende of de afdeling Personeel en
Organisatie om contact met een psycholoog, een andere hulpverlener of
bijvoorbeeld iemand van de Arbo-dienst.
Na verloop van tijd verdwijnen de heftigste emoties. Je voelt eerder een schrijnend verdriet, alsof je iemand bent kwijtgeraakt. Je denkt
terug aan het werkplezier dat je dagelijks voelde, aan de energie die je
van je werk kreeg en aan je professionele inzet, waar je best trots op was.
Of je mist nu misschien al de fijne samenwerking in het team waarvan je
deel uitmaakt en de uitdagende taken die daar steeds voor jou klaarliggen. Of je ben gefrustreerd dat het beeld van jou als ‘betrouwbare werknemer die het allemaal wel even opknapt’ nu aan diggelen is gevallen.
Al die gevoelens van gemis zijn nodig, wil je nu verder kunnen
komen. Je moet gewoon even mogen balen, je moet gas terugnemen,
goed nadenken, aan je lichamelijke welzijn werken en over dit alles met
anderen praten. Door die verwerking, net als bij rouw, heb je uiteindelijk
vrede met het feit dat je feilbaar bent, net als ieder ander. Zo accepteer je
wat er gebeurd is.
Vervolgens ga je wel weer aan nieuwe mogelijkheden in de toekomst denken. Je gaat zorgvuldig de dingen op een rijtje zetten en ontwikkelt je visie op wat voor jou het belangrijkst in je leven is. Je begint te
begrijpen wat je op dit moment nodig hebt om lekker in je vel te kunnen
zitten. Daarbij lukt het je jouzelf en anderen te vergeven wat er gebeurd
is. Je voelt je niet langer tekortgedaan en je hebt geen last meer van frustratie en verwijten aan anderen. Misschien denk je daarna zelfs dat het
wel beter was dat je door een burn-out op het werk bent uitgevallen,
omdat je daardoor over al deze dingen bent gaan nadenken.
Misschien besluit je nu aan je persoonlijke ontwikkeling te werken en kies je voor begeleiding door een persoonlijke coach of psycholoog.
Zo breng je vaart in je persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk zul je voelen dat je weer vaste grond onder je voeten krijgt. Je bent bij een aantal
wezenlijke zaken stil blijven staan. Je hebt goed nagedacht over fundamentele zaken in je leven, bepaalde opvattingen heb je losgelaten en
andere ideeën zijn daarvoor in de plaats gekomen. Het kan gaan gebeuren
dat je je hierdoor een volkomen nieuw mens zult gaan voelen.
13
14
h. 1
Je zit in een psychische crisis: wat nu?
- Probeer de huidige problemen onder ogen te zien en ga emoties die daarbij horen niet uit de weg. Het kost je veel meer energie om problemen
van je vandaan te houden en emoties te onderdrukken.
- Durf anderen om hulp te vragen: familie, vrienden, je huisarts, een
psycholoog, een persoon die spirituele raad kan geven, bijvoorbeeld
iemand van de kerk of de moskee.
- Durf op jezelf af te gaan. Vertrouw op je innerlijke energie. Je beschikt
over ongekende innerlijke vermogens waarmee je aan je herstel kunt
werken. Vertrouw op het proces.
- Houd ook een dagboek bij. Door gevoelens en gedachten aan papier toe
te vertrouwen, beïnvloed je het innerlijke proces op een positieve
manier.
Download