Naam:

advertisement
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
Naam:
Klaas Bouma
Tel.nr.
036 5223625

Heeft een presentatie gegeven over: Wat is MS

Deze bijeenkomst vond plaats op: 19-09-2011 van 11.00 tot 12.30 uur.

Naam locatie: Fokus Emmeloord

Straat + huisnummer Revelsant 24

Postcode, plaats Emmeloord

Dit betrof een voorlichtingsbijeenkomst voor: verpleegkundigen en verzorgenden

Aantal aanwezigen:
Ruim 30

Hoe was de sfeer?
Goed, een open groep die erg geïnteresseerd waren in met
name de lichamelijke en psychische gevolgen van MS

Opvallende vragen die werden gesteld:
Veel vragen over de lichamelijke gevolgen
en de psychische gevolgen van MS
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
Waar ik een beetje van geschrokken was, was het gebrek aan kennis over de gevolgen
van MS. Toen ik de diverse mogelijke gevolgen beschreef, kreeg ik heel vaak de
opmerking terug: o nu begrijp ik waarom een bepaalde patiënt op een bepaalde manier
reageert. Kortom volgens mij was het een hele nuttige bijeenkomst. Want alle
deelnemers waren erg geïnteresseerd. Wat dat betreft was het wellicht goed dat de
beamer het niet deed. Ik kon dus geen slides gebruiken maar had wel tot gevolg dat ik
volledig op de groep geconcentreerd was en de groep op mij.
Datum:
20-09-2011
Handtekening:
Klaas Bouma
*doorhalen wat niet van toepassing is
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Download