Naam - (MS) Vereniging

advertisement
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
Naam: Irma Drijvers
Tel.nr. 023 5612657

Heeft een presentatie gegeven over: Wat is MS/ Omgaan met MS

Deze bijeenkomst vond plaats op: 29 nov. 2012

Naam locatie: Privazorg Zoetermeer
Straat + huisnummer: Koraalrood 153, ………………
 Postcode, plaats …2718 SB Zoetermee……

Dit betrof een voorlichtings- of themabijeenkomst voor: 4 verzorgenden en 3
verpleegkundigen

Aantal aanwezigen: 7

Hoe was de sfeer? Eerst afwachtend, daarna goed, vertrouwd.

Opvallende vragen die werden gesteld: Is iemand met MS bevattelijker voor andere
ziekten, gezien het gedrag van het immuunsysteem (auto-immuun)?
Ruimte voor aanvullende opmerkingen
Er waren meer mensen verwacht, maar door ziekte en werk bleken er 5 verhinderd.
Ik vond het een leuk, klein groepje om mee te werken. Er werden vragen gesteld,
opmerkingen gemaakt over praktijkervaringen en korte discussies gevoerd. De
contactpersoon bleef er niet bij, omdat ze wegens de recente verhuizing veel werk had
en de honneurs op kantoor moest waarnemen. Een volgende keer zou ze er graag bij
zijn.
Ik heb ervaren dat 3 voorlichtingen in 1 week een beetje veel is. Maar straks gaan we
een weekje bijkomen in Renesse 
Datum: 30-11-2012
Handtekening:
………………………………[email protected], irma……………………..
*doorhalen wat niet van toepassing is
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards