Naam - MS Vereniging

advertisement
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
Naam:
Wim van Zuilekom…
Tel.nr.
0418-513787………………

Heeft een presentatie gegeven over: Wat is MS / Behandeling van MS* combinatie

Deze bijeenkomst vond plaats op: 24-01-2011 van 10.45 tot 12.15 uur.

Naam locatie: Koning Willem 1 college (ROC)

Straat + huisnummer:

Postcode, plaats: Den Bosch
Dit betrof een voorlichtings- of themabijeenkomst voor: Mensen met MS/ mensen in de
thuiszorg / verpleegkundigen/ studenten / (verzorgenden (20-30 jr in opleiding voor
verpleegkundige
 Aantal aanwezigen:
18

Hoe was de sfeer? geboeid luisterend publiek, maar redelijk passief, af en toe
liep de aandacht wat weg
vragen………………………………………………………………………………………
Opvallende vragen die werden gesteld:
Of ik de zandtherapie (in gloeiend zand begraven worden) kende die ze in
Marokko toepassen tegen MS-klachten (ik ga binnenkort naar Marokko had ik
verteld)? Nee die kende ik niet en ik kon me ook haast niet voorstellen dat dit
bij MS zou helpen, was mijn antwoord. Na meer info via mailcontact met de
(Marokkaanse) vragenstelster kwam ik er achter dat dat kuuroord bedoeld was
tegen reuma en ziekten aan gewrichten en spieren.
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
Met de contactpersoon de presentatie nog eens doorgesproken. Ik ga de volgende
keer (ergens in april voor een vergelijkbare groep) proberen om de hoeveelheid
informatie te verminderen en de vrijgekomen tijd besteden aan meer interactief
werken. Daardoor wordt het levendiger en kan ik de aandacht waarschijnlijk iets
beter vasthouden.
Gebruikte dia’s: ik sla elke presentatie apart op, dus dat is altijd op te vragen. Ook
heb ik een sheet toegevoegd over emoties en MS, en daaraan mijn eigen verhaal
gekoppeld.
Datum:
Handtekening:
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
09-02-2011 ………WvZ……………………………………..
*doorhalen wat niet van toepassing is
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Download