inleiding over de impact van de crisis op

advertisement
OPEN FORUM
Kinderrechtencoalitie
De impact van de crisis op
kinderen in het Zuiden
OPEN FORUM 28 mei 2013
Kinderrechtencoalitie



Wie zijn we?
Wat doen we?
Jaarthema
 Open Fora als overlegmomenten om de knelpunten
vast te stellen en na te denken over mogelijke
oplossingen en aanbevelingen
Keuze jaarthema
De impact van de crisis op kinderen
2 deelthema’s
 Kinderen in het Zuiden (28 mei)
 Kinderen in België (oktober)

Het traject mondt uit in een Kinderrechtenforum
(december)
Programma

09u35:
inleiding over de impact van de crisis op kinderen door het secretariaat van de
Kinderrechtencoalitie
VOORMIDDAG: HET EFFECT VAN BESPARINGEN IN DE ONTWIKKELINGSHULP

09u50:
Koen Detavernier, 11.11.11

10u20:
Hans De Greve, Plan België

10u50:
koffiepauze

11u00:
Maria Copani, UNICEF

11u30:
debat en discussie met de deelnemers

12u00:
broodjesmaaltijd

13u00:
verderzetting discussie
NAMIDDAG: JEUGDWERKLOOSHEID

13u30:
Marta Makhoul, IAO-Bureau voor de Europese Unie en de Beneluxlanden

14u00:
Ludovicus Mardoyono, International Young Christian Workers,

14u30:
Maud Seghers, VIA Don Bosco

15u00:
debat en discussie met de deelnemers

16u00:
einde met afsluitend drankje
Vanuit een
kinderrechtenperspectief
OPEN FORUM, 28 mei 2013
Wat zegt het IVRK?
-
-
-
Jurisdictie van een staat wordt niet beperkt tot een
territorium
Verplichting om in te zetten op internationale
samenwerking
Art. 3, 6, 24, 27, 28, 31, 32,…
‘
A world fit for children

Globalization offers opportunities and challenges. The
developing countries and countries with economies in
transition face special difficulties in responding to those
challenges and opportunities. Globalization should be fully
inclusive and equitable, and there is a strong need for
policies and measures at the national and international
levels, formulated and implemented with the full and
effective participation of developing countries and countries
with economies in transition to help them to respond
effectively to those challenges and opportunities, giving
high priority to achieving progress for children.
Slotbeschouwingen van het CRC


Kinderrechtenbenadering bij uitwerking van
budget. Strategische budgetlijnen voor kinderen in
kwetsbare situaties, ook in tijden van crisis
Aansporen om doelstelling van 0,7 % van het bbp
te besteden aan internationale hulpverlening te
behalen
General Comment



Interpretatie van een artikel of element uit het IVRK
De impact van de bedrijvenwereld op
kinderrechten
Aanbevelingen naar staten
 Staten
worden opgeroepen om samen te werken in het
realiseren van kinderrechten via internationale
samenwerking.
Kort historisch
overzicht van
de crisis
OPEN FORUM, 28 mei 2013

3 fases
 Bankencrisis
 Economische
crisis
 schuldencrisis

Herstelplannen, G20

Voorbeeld : herstelplan G20 (april 2009) :





De meeste van de reddingsoperaties beogen een ingrijpende
hervorming van het globale financiële systeem
250 miljard dollar als steun voor de internationale handel.
geen nieuwe protectionistische maatregelen en tot eind 2010 geen
nieuwe handelsbarrières of uitvoerbeperkingen zullen opwerpen.
zich houden aan de Millenniumdoelstellingen en voldoende
ontwikkelingshulp voor de armste landen ter beschikking te stellen. Er
komt een budget van 50 miljard dollar om de sociale bescherming en
de handel te bevorderen. De armste landen kunnen rekenen op 6
miljard dollar steun.
• maatregelen om de armere landen te helpen overschakelen naar een
koolstofarme economie.
DE IMPACT VAN DE CRISIS
OP KINDEREN IN HET
ZUIDEN
Open Forum, 28 mei 2013
overheidsbesparingen



Crisis = synoniem voor besparingen op sociale
domeinen door de overheden
Vb.: onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur,
sociale zekerheid
Gevolg : maatregelen t.v.v. sociale kwetsbare
groepen worden afgebouwd of opgeschort.
Maar : kinderen (en vrouwen) grootste slachtoffers
Armoede & ongelijkheid


Goed nieuws : milleniumdoelstelling 1 is reeds
gerealiseerd : extreme armoede is gehalveerd.
Maar :
 1,2
miljard mensen leven nog steeds onder de extreme
armoedegrens (1,25 $/dag of minder)
 2,4 miljard mensen leven met 2$/dag
Armoede & ongelijkheid vervolg

Armoede in beeld :



Onmiddellijk gevolg v.d. crisis : stijging aantal
armen, want meer werkloosheid en financiële
onzekerheid.
Ook gevolgen voor kinderen : meer druk, sociaal
stigma, sociaal isolement, enz.
Besparingen in welzijn mss. begrijpelijk, maar
hebben nefaste gevolgen op kinderen in armoede
Ongelijkheid


ongelijkheid neemt toe
Stand van zaken :
http://www.mo.be/video/de-wereldwijde-ongelijkheid
jeugdwerkloosheid



Verminderde vraag aan goederen en producten in
de ontwikkelde economieën  minder handel
Bedrijven besparen
Kortom : daling van de groei en de vraag
 geen nieuwe jobs
 jongeren vinden nog moeilijker werk
gezondheid
Kindersterfte : 200 tot 400.000 kinderen/jaar
Oorzaken : complicaties tijdens zwangerschap,
zuurstoftekort bij geboorte, longontsteking, diarree en
malaria
Waar : vooral in Afrika en Zuid-Oost-Azië, vooral
platteland
Wie : arme gezinnen, lage scholingsgraad


Voeding :
 effecten
op de kwantiteit en de kwaliteit
 Samen-eten
 Op regelmatige tijdstippen

Gezondheid :
 Minder
uitgaven preventieve zorg
 Minder uitgaven medische zorgen
onderwijs

Minder inschrijvingen

Meer schoolverzuim
Uitbuiting en geweld






Toenemende druk bij gezinnen, ouders moeilijk om
materieel en emotioneel zorg voor de kinderen te
dragen :
ouders zoeken meer hulp
meer risico op geweld op kinderen en vrouwen
meer risico op kinderhandel of gevaarlijk werk
meisjes meer risico in de seksindustrie
meer risico op zelfmoord bij kinderen
Wat willen we vandaag bereiken?



Informatie en expertise verzamelen
Knelpunten naar boven brengen
Bekijken hoe we dit alles kunnen vertalen naar
aanbevelingen voor de Belgische regering
Download