17 oktober - Por un Mundo sin Miseria

advertisement
17
oktober
werelddag van verzet tegen
armoede
12.30-13.30 stadhuisplein
Handen ineen, laat
niemand alleen
Luister naar ervaringsdeskundigen, betuig
je solidariteit en zing mee!!
Op initiatief van de internationale beweging
ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity)
is 17 oktober in 1992 uitgeroepen tot jaarlijkse
internationale dag om stil te staan bij armoede
en sociale uitsluiting.
De mensen die wereldwijd langdurige armoede
meemaken, in rijke en arme landen, zijn de
eersten die een einde willen maken aan
omstandigheden die de Rechten van de Mens
aantasten. Hun verhaal, hun doorzettingsvermogen, hun idealen en eigen inzet staan op
deze dag centraal.
De Vierde Wereld Forumgroep Utrecht van het
Ubuntuhuis (maatschappelijk betrokken buurthuis
voor en door mensen met weinig financiële en sociale
mogelijkheden) organiseert deze manifestatie in het
kader van de Armoede-praktijkweek vanuit de
Armoedecoalitie Utrecht.
Ubuntuhuis - Vleutenseweg 172 –
030/2680890 – www.ubuntu-huis.nl
[email protected]
19 oktober in het Ubuntuhuis (vooraf opgeven):
17.30 maaltijd
19-21 filmavond: menselijke waardigheid
Download