PowerPoint-presentatie

advertisement
Superdiversiteit kleurt
de sociale diensten
Superdiversiteit in de diensten
• Antwerpen (2012): 77% van de cliënten van het OCMW zijn van
buitenlandse herkomst (Pauwels e.a., 2012)
• Gent (2012): 65% van de cliënten van het OCMW zijn van
buitenlandse herkomst (Pauwels e.a., 2012)
• Leuven (2009): Belgen (47%) – Nieuwe Belgen (12%) – Vreemdelingen
(41%)
• De link met gekleurde armoede
Het perspectief van hulpverleners
• Omgaan met diversiteit is een uitdaging voor hulpverleners
• Taalverschil wordt als een belangrijke drempel aangevoeld:
• Vaak is taal toch wel een moeilijk gegeven. Je merkt in de praktijk dat als iemand een
taal spreekt die je zelf totaal niet machtig bent, dat het heel moeilijk wordt om daar
op een even kwaliteitsvolle manier een begeleiding mee aan te gaan.
• Andere normen & gedragingen interpreteren en daarover dialogeren is niet
evident
• De visie op armoede is moeilijk
• De schuld van de mensen zelf
• De schuld van de groep
• De schuld van de samenleving
Culturalisering
• Cultureel schuldmodel:
• “De taal, tradities, door cultuur zijn ze minder aan de arbeidsattitude
aangepast. Cultuur houdt hen in armoede.”
• Waken voor culturalisering:
• “Armoede als een cultureel probleem beschouwen, is een te eenvoudige want
reductionistische verklaring. Het doet tekort aan de complexiteit die het leven
van mensen tot een leven in armoede maakt.”
Handvaten voor krachtgericht sociaal werk
• Sluit onze professionele kennis over wat sociaal werk in een context van
armoede effectief maakt voldoende aan bij de realiteit van cliënten met
een migratieachtergrond?
• Handvaten:
•
•
•
•
Aandacht voor de leefwereld (impact migratie, armoede & discriminatie)
Diversiteit kunnen zien, erkennen en positief benaderen
Het belang van reflexiviteit
Omgaan met diversiteit
•
•
•
•
•
Samenwerking & dialoog
Basishouding (zonder handelingsvrees, open en respectvol, nieuwsgierig, empathisch)
Krachtgericht kijken
Communicatieve vaardigheden
Kritisch zijn voor de samenleving
Download