red de samenleving

advertisement
RED DE SAMENLEVING!
PROTESTMARS TEGEN DE ARMOEDE
Wat doe je als je ontslagen wordt?
Wat doe als je je huur niet meer kan betalen?
Wat doe je als je moeder geen thuiszorg meer krijgt?
Wat doe je als je wanhopig bent en geen psychische hulp meer krijgt?
Wat doe als je illegaal bent en als misdadiger behandeld wordt?
Wat doe je als…..

Het sociale stelsel wordt afgebroken, door het bezuinigingsbeleid krijgen we: afbraak
ontslagbescherming, vermindering van duur en hoogte van alle uitkeringen, ontslagen in de zorg,
massaontslagen in de thuiszorg, minder verzorgingshuizen, afbraak van sociale werkplaatsen en de
AWBZ,

Er komen lagere inkomsten voor velen, hogere indirecte belastingen, hoge huren, twee jaar
korter AOW,

Psychische hulp wordt niet of nauwelijks meer verleend, voedselbanken krijgen tekorten,
hulpverlening en opvang wordt minimaal of overgelaten aan mantelzorg,

Gevolgen? Groeiende armoede, grote schulden, wanhoop, zelfmoorden.
Om deze ontwikkelingen tegen te houden
organiseren wij op 28 september in Zaanstad een vreedzame protestmars tegen de armoede.
We hopen dat je de urgentie van het probleem inziet en dat je samen met ons wilt lopen in deze
protestmars, want armoede raakt ons allemaal.
LAAT JE HART SPREKEN
LOOP MEE IN DE PROTESTMARS
ZEG NEE TEGEN ARMOEDE
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de zuid- oostkant van het station Zaandam; we verzamelen bij
de Icoon.
Een aantal zaken die voor een oplossing zouden kunnen zorgen:

Duidelijke koerswijziging: verzorgingsstaat van en voor mondige mensen,

Democratie en openheid in elke instelling als regel en verplichting,

Bedrijven verantwoordelijk voor bijdrage aan innovatie en know how, het vestigingsklimaat,
milieuveiligheid, sociale investeringen en intern beloningssysteem,

Opheffen belastingparadijs, aanpak lobbyisten en onjuiste reclame,

Overheden en onderwijsinstellingen leveren kwaliteit en maatwerk,

Toegankelijke en goede scholing voor iedereen,

Zelfstandige positie van overheden t.o.v. opzichte van ondemocratische Europese en mondiale
instanties (IMF, WTO, EU) en multi- en transnationals,

Prioriteit bij overheid is algemeen belang (zorg, onderwijs, hulp, fysieke en sociale infrastructuur
en een schone, veilige en gezonde omgeving),

Inkomensafhankelijke zorgpremie,

Betaalbare huurwoningen in bezit van lokale verenigingen,

Nivellering via de belastingen door verhoging van de progressie; geen belastingvoordelen voor
gevestigde bedrijven, alleen voor innovatieve en startende ondernemingen,

Verplichte brede informatierondes als basis voor juridische structuurvisies,

Uitbreiding van gemeentelijke schuldhulpverlening met bindend overleg bij incasso.
Download