vzw ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE

advertisement
vzw ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN
KOEPEL
Mgr. Donchelei 5 - 2290 VORSELAAR
tel. (014)50 86 00 - fax. (014)50 86 60
ondernemingsnummer: 0864 945 337
____________________________________________________________________________
Vorselaar 2011-11-22
Aan de directie en alle medewerkers
Op zondag 27 november
begint opnieuw een
heel bijzondere tijd:
vier schoolweken lang
mogen wij samen de
beleven.
Is er bij ons in de drukte van elke schooldag nog plaats voor advent ? Eigenlijk is deze periode uitgelezen om
stil te staan en tijd en ruimte te scheppen voor een open ontmoeting met
-
onszelf , zodat we vrij kunnen ademen om met anderen op weg te gaan;
anderen - ook wie anders denkt of gelooft, zorgen heeft, ons niet zo nauw aan het hart ligt, in armoede
leeft - zodat zij alle kansen krijgen waarop ze recht hebben;
God in Jezus, zodat onze wereld groter wordt dan het kleine ‘ik’.
‘Ontmoeten’ betekent dan het ervaren van
een wederzijdse warmte waarvan samen
kan worden genoten.
Als iemand ons welkom heet
of wanneer wij spontaan naar een ander toestappen,
altijd is er op dat moment een mens
die zich even gekend weet, gewaardeerd en bemind voelt.
De mooie VSKO-affiche nodigt ons uit tot
en biedt zichtbaar plaats aan ‘warme verbondenheid’.
Ontmoeting en milde woorden
als gensters licht en leven
is thuiskomen onderweg
K. Boedt
Op school kunnen we concreet plaats maken voor advent door o.a.:
→
op een centrale plek, in de leraarskamer, in elke klas ruimte te voorzien voor een groene krans, een lichtje,
een bezinnende tekst, blikvangers van Leeftocht en Welzijnszorg;
→
met de kinderen of leerlingen tijd te maken voor een ander begin of einde van de lesdag: samen met hen
zorgen voor een streepje rustige muziek of een lied, een bewust stiltemoment, een kort gebed, een verhaal dat
aangeeft hoe gerechtigheid, vrede en liefde ook hier en nu tot leven kunnen komen.
ARMOEDE IS GEEN KINDERSPEL
bestrijdt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen
en Brussel. Hiervoor zet de organisatie jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op – telkens vanuit een andere invalshoek.
Ze steunt armoedeprojecten en trekt politici aan de mouw als de rechten van
kwetsbare mensen aan de rand op de helling komen te staan. Verder geeft ze
vorming aan organisaties en verenigingen waardoor ook hun werking toegankelijker
wordt voor mensen in armoede. Ten slotte ontwikkelt ze educatief materiaal om de
armoedeproblematiek eveneens bespreekbaar te maken in de klas.
Met 'Armoede is geen kinderspel' vraagt Welzijnszorg reeds vanaf 12 september aandacht voor
kinderarmoede. In België groeit 1 op 5 kinderen op in armoede: dat is alarmerend, armoede raakt kinderen
immers in alle aspecten van hun leven. Een paar jaar in armoede leven is lang voor een kind en laat
blijvende littekens na, want het is maar al te vaak de 'ideale springplank' naar een volwassen leven in
armoede. Meer info vind je op www.armoedeisgeenkinderspel.be.
Ook wij kunnen in onze school deze campagne financieel en inhoudelijk steunen d.m.v.
→
→
een aanbod van soep op de stoep (info op www.soepopdestoep.be );
onze aandacht nog bewuster dan anders te richten op kinderen en jongeren die geconfronteerd
worden met armoede – een situatie die ze niet zelf hebben gekozen. Hoe kunnen wij hen écht
ontmoeten ? Een luisterend en onbevooroordeeld oor doet vaak al wonderen. Een stuk op hun weg
gaan en zien wat ze écht nodig hebben – d.i. niet zo eenvoudig en veronderstelt dat wij onze eigen
ideeën ondergeschikt maken. Echt helpen is hulp uiteindelijk overbodig maken.
“De jeugd is dikwijls arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm
aan werkzekerheid, arm aan zinsoriëntatie en aan hoop. Als we in
deze tijd willen trouw zijn aan het stichtingscharisma van Donche zal
uit onze concrete praktijk moeten blijken hoe we deze hedendaagse
vormen van armoede verhelpen.”
Opvoedingsproject Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar
Beste collega’s
We leven naar Kerstmis toe om Jezus’ komst in de wereld te vieren. Laten we dan ook
plaats maken voor een kind van Godswege gezonden dat ons een stukje op weg zal
zetten in een nieuwe wereld. Een betekenisvolle adventsperiode toegewenst !
Het beleids- en pedagogisch team
Download