Zwaar weer! Ten gevolge van de economische crisis hebben de

advertisement
Zwaar weer!
Ten gevolge van de economische crisis hebben de bedrijven te weinig werk. Dat uit
zich in onderbezettingen van 30% tot 90%. Als je medewerkers te weinig werk
hebben , kun je proberen je mensen uit te besteden aan anderen of je kunt
uitbesteed werk, indien mogelijk, zelf gaan doen. Ook kun je proberen vaknaties of
werktijden te verschuiven. Maar als een crisis zo aanhoudt als deze, bieden deze
maatregelen onvoldoende soelaas. Andere bedrijven hebben uiteindelijk ook niet
genoeg werk.
Deze situatie zal veel ontslagen tot gevolg hebben. De pas ingevoerde deeltijd-ww is,
als hij op de juiste manier gebruikt wordt, een goede oplossing. De werknemer gaat
maximaal voor de helft tijdelijk in de ww. Hij behoudt zij dienstverband en ook het
bedrijf behoudt zijn medewerkers. Als de crisis voorbij gaat, is hij weer volledig in
dienst. Vóór de crisis waren onze medewerkers van levensbelang. Na de crisis zal
die situatie hopelijk weer hetzelfde zijn. Het wordt een moeilijk jaar en om die situatie
op te lossen, zullen vele offers gebracht moeten worden.
Wat zijn de financiële consequenties? Bij een maximale deeltijd-ww zakt het netto
salaris voor de werknemer met ongeveer 10%. Voor de werkgever stijgt de kostprijs
per uur met ruim 20% ten gevolge van de minder urendekking. Voor elk bedrijf zal
deze kostprijsstijging een zware pil zijn om in de plus te blijven.
Een ander probleem is dat de bedrijven meer honger hebben naar werk. De
bedrijven zullen met elkaar harder in concurrentie gaan en dat zal resulteren in meer
verlies. Ook de klanten eisen flinke prijsdalingen, terwijl door loonkostenstijgingen en
de mindere uren een flinke prijsstijging, meer op zijn plaats zou zijn. Maar daar is de
tijd niet naar.
De maximale looptijd van de deeltijd-ww is 15 maanden. Het is te hopen dat tijdens
die tijd de storm enigszins is geluwd, want ook economisch verlangen we naar goed
weer.
Download